Welkom bij HOOD


Welkom op de website van HuurdersOrganisatie Ons Doel, kortgezegd HOOD.

BELANGRIJK INGELAST NIEUWS!
HOOD in verandering, op weg naar een nieuwe HOOD.

Door wijzigingen in het HOOD bestuur in 2018 (vanwege aftredende en afgetreden bestuursleden) werd op de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2018 besloten dat een nieuw bestuur gevormd moet gaat worden. Een HOOD – versie 2.0 kort samengevat. Er moet daarom een groep bewoners aan de slag om een nieuw bestuur te formeren. Inmiddels is een nieuwe ondersteuner gezocht en gevonden in de persoon van Marlies Bodewus. Zij gaat deze groep begeleiden.

Daartoe worden huurders van Ons Doel uitgenodigd om dinsdag 26 februari bijeen te komen op het kantoor van Ons Doel tussen 10.30 en 12.00 uur om kennis te maken en praten over veranderingen bij HOOD.

Als u deze uitnodiging wil downloaden kunt u rechts op het bestand klikken.
Gezocht ….

 
 

HOOD behartigt sinds 1995 de belangen van alle huurders van Woningstichting Ons Doel. Dat zijn dus de bewoners van de 2450 woningen die Ons Doel in Leiden beheert. HOOD is een vereniging en heeft op dit moment ongeveer 700 leden. Dat is een mooi aantal, maar nieuwe leden zijn altijd welkom. Als u huurder bent van Ons Doel en de huurdersorganisatie een goed hart toedraagt dan kunt u zich via deze website als lid opgeven.

Met twintig jaar ervaring staat HOOD voor tal van nieuwe uitdagingen. De volkshuisvesting in Nederland is in beweging en het hele stelsel van wet- en regelgeving op het gebied van wonen en huren staat op de helling. In Leiden en haar regio worden de regels van de woningtoewijzing veranderd. In Leiden zelf zijn verschillende wijken aangewezen als herstructureringsgebieden. Dat wil zeggen dat er gesloopt en gebouwd zal worden, maar ook dat er wordt ingegrepen in de infrastructuur, de woonomgeving en op het gebied van voorzieningen.

HOOD stelt zich ten doel te bevorderen, dat bewoners die met al die veranderingen te maken krijgen daar zo goed mogelijk bij betrokken worden. En betrokkenheid is wat anders dan geïnformeerd worden. Nee, het gaat volgens HOOD over beïnvloeden, meepraten en meebeslissen. Om dat voor elkaar te krijgen zorgt HOOD dat zij goed op de hoogte is van allerlei ontwikkelingen die spelen op landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen en natuurlijk ook wat zich afspeelt in de wijken.

HOOD kan dat niet alleen en werkt daarom samen met allerlei partners in de volkshuisvesting. De belangrijkste partners zijn natuurlijk de bewonerscommissies, die op het niveau van complexen en wijken waar Ons Doel bezit heeft, actief zijn. Ook Ons Doel is een belangrijke partner, want als je iets voor huurders wilt bereiken moet je natuurlijk de samenwerking met de verhuurder zoeken. In Leiden en regio werkt HOOD ook intensief samen met de bewonersorganisaties van andere corporaties. Andere gesprekspartners zijn de Gemeente Leiden en op landelijk niveau de Nederlandse Woonbond.

Ja, HOOD kan het dus niet alleen en heeft uw steun hard nodig. Als lid, daar hadden we het al over, maar ook uw ideëen en uw vragen zijn belangrijk. Als u een voorstel heeft of als u iets dwars zit over uw woning, uw wijk of het brede terrein van de volkshuisvesting, laat het ons dan weten. Dat kan via deze website, maar natuurlijk ook via de post of de telefoon. En natuurlijk heeft HOOD u nodig als vrijwilliger. Vrijwilliger voor een bewonerscommissie bij u in de buurt, vrijwilliger voor de vele werkgroepen die voor HOOD actief zijn en vrijwilliger voor het bestuur van HOOD. Laat u niet afschrikken door het woord vrijwilliger, want bij HOOD bent u de baas over uw eigen tijd. Als u aangeeft wat uw interesse heeft en welke tijd u beschikbaar heeft, dan zoeken wij daar de juiste activiteit bij.

HOOD staat voor hoeden; dat is beschermen en behartigen. Maar HOOD staat ook voor de uitgestoken hand die graag de uwe wil schudden. HOOD hoopt dat deze website u meer informatie geeft over uw positie als huurder van Ons Doel en inwoner van Leiden. Maak gebruik van de website en kom met uw vragen of spui uw kritiek via info@hood-leiden.nl.

Het HOOD-bestuur bestaat uit:
De heer A.L. Korteweg (voorzitter)
Mevrouw J. Cambier (secretaris)
Mevrouw W. Spies (lid)
De heer J.A. Oudshoorn (lid)

HOOD wordt ondersteund door bewonersadviseurs van Team Wonen. (Tegenwoordig onderdeel van het ASW = Amsterdams Steunpunt Wonen).

HOOD behartigt huurdersbelangen samen met u.
Wilt u contact met HOOD? Klik dan hier.
Als u meer wil weten over Ons Doel? Klik dan hier.

Nuttige links