Algemene Ledenvergadering HOOD 14 juni 2010

De Algemene Ledenvergadering van HOOD wordt maandag 14 juni gehouden in
‘Rijn en Vliet’. Adres: Aaltje Noorderwierlaan 1, Leiden

Aanvang vergadering: 20.00 uur. Zaal is open vanaf 19.30 uur.

Op deze avond zal ondermeer om goedkeuring worden gevraagd van het Sociaal jaarverslag 2009 en het Financieel Jaarverslag 2009. Tevens zal de heer Frans Baks van Team Wonen een Powerpoint Presentatie geven over de relatie tussen woonlasten en energielabels.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Download (PDF):
Agenda Algemene Ledenvergadering 14 juni 2010