Auteursarchief: Lucia Thielman

Algemene Ledenvergadering ook voor niet leden!

Voor de huidige leden van HOOD zal de vergadering beginnen om
17.00 u. Vanaf 18.30u is de inloop voor het tweede deel van het programma
dat gepresenteerd zal worden door het nieuwe bestuur van
HOOD. Bij dit 2e deel van de avond is elke huurder van Ons Doel
van harte uitgenodigd. (Dus ook als u nog geen lid bent van HOOD)

Daarom worden alle huurders van Ons Doel uitgenodigd om op donderdag 13
juni op de Algemene Leden Vergadering van HOOD bij te wonen. Of
u nu lid bent van HOOD of (nog) niet, u bent van harte welkom.

De flyer kunt u hier downloaden.
Flyer ALV Hood

Algemene LedenVergadering 13 juni 2019

Donderdag 13 juni houdt HOOD haar Algemene Ledenvergadering in:

Buurtcentrum “De Kooi”
Driftstraat 49
Leiden
Aanvang 17:00 uur

Zaal open vanaf 16.45 uur, aanvang 17.00 uur en afsluiting met borrel rond 19.30 uur (parkeren € 2,- per uur tot 19.30 uur, daarna gratis)

De vernieuwing van onze huurdersorganisatie HOOD staat in de steigers. In deze vergadering treedt een nieuw bestuur aan. De bedoeling is dat HOOD de belangen van de huurders van Woningstichting Ons Doel nog beter gaat behartigen. Nauwer samenwerken met huurders, goede communicatie en betrokken zijn bij alles wat er speelt rondom plezierig huren is onze ambitie.

Programma van de vergadering:
17.00 uur Opening
17.05 Mededelingen, o.a. over:
a) uitgebracht advies inzake de huurverhoging,
b) uitgebracht advies inzake elektrisch koken na mutatie,
c) met onze instemming vastgesteld sociaal statuut.
17.15 Goedkeuring van het verslag van de vorige ALV op 22 november
1) goedkeuring jaarverslag 2018
2) verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
17.30 Verslag van de transitiecommissie en verslag van de sollicitatiecommissie m.b.t. nieuwe
bestuursleden (mondeling).
18.00 Benoeming van het nieuwe bestuur
18.15 Maaltijd
19.00 Dankwoord voor het oude bestuur
19.10 Vooruitblik op het nieuwe HOOD
19.30 Rondvraag en sluiting

Het gaat bij deze vergadering dus om zeer belangrijke zaken over de toekomst van HOOD en uw aanwezigheid wordt beslist op prijs gesteld!

Door met de rechtermuisknop op onderstaande bestanden te klikken kunt u deze als PDF bestanden downloaden:
Het jaarverslag van 2018:
Jaarverslag 2018 def concept
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2018:
Verslag Algemene Ledenveregadering 22 november 2018-1
En de Uitnoding + Agenda voor de Algemene Ledenvergadering:
uitnodiging ALV 13 juni 2019

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Op de persconferentie van vrijdag 17 februari 2019 bepleiten woningcorporaties om de ‘verhuurdersheffing’ (een vorm van belasting die de corporaties nu jaarlijks aan het rijk betalen) te gebruiken om het woningbezit van de corporaties te verduurzamen.

Het gaat hierbij om een aanzienlijk bedrag. Dit jaar is dat € 1,7 miljard. Per woning draagt een corporatie ongeveer twee maanden huur per jaar af aan het rijk. Maar daardoor kunnen corporaties niet investeren in verduurzaming van het woonbezit.

Ook Woningstichting Ons Doel steunt dit actieplan. De huurdersorganisatie HOOD is blij met de actie van Ons Doel, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat!

U kunt het persbericht van 15 februari en een toelichting met vragen en antwoorden downloaden door rechts op de bestanden te klikken.

Persbericht 15 februari 2019 Ons Doel

Vragen en antwoorden def

HOOD-Nieuws & Ons Doel – nr 4

Vanuit de gedachte van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst brengen HOOD en Ons Doel een gezamenlijk magazine uit. Het vierde exemplaar (december 2018) kunt u hier downloaden door met de rechtermuisknop er op te klikken.
OnsDoelHOOD-magazine#4-digi

De bijdrage van HOOD in dit gezamenlijk blad omvat onder meer:
– HOOD en Ons Doel bestrijden dure scheefheid
– HOOD denkt mee over energietransitie en Routekaart Duurzaamheid
– Energiebesparing in uw huis. (Een bijdrage van Caroline Piet.)
– Zonnepanelen, iets voor u? (Een bijdrage van Mieke Weterings.)
– Commissie adviseert over HOOD nieuwe stijl

Beleidsplan en begroting 2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2018 werd het voorlopige beleidsplan en
begroting van HOOD voor 2019 goedgekeurd. Een voorlopig beleidsplan in die zin, dat adviezen van de commissie “HOOD Nieuwe Stijl” van invloed kunnen zijn op de plannen voor 2019.

U kunt hieronder het definitieve beleidsplan en begroting voor 2019 downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken.
Beleidsplan-en-begroting-2019(definitief)

Aanbevelingen werkwijze HOOD

De algemene ledenvergadering van HOOD kreeg op 22 november een reeks adviezen om de organisatie te moderniseren. De commissieleden Anne van Velzen, Nelleke van Varick, Nico van de Wetering en Frans Bakker, en hun ondersteuner Trevor James hadden goed werk verricht. Hun aanbevelingen werden door de vergadering overgenomen.

Deze aanbevelingen staan samengevat in een Powerpoint presentatie van 4 sheetjes. Klik met de rechtermuisknop op onderstaande link om deze Powerpoint presentatie te downloaden.
Besluiten

Algemene Ledenvergadering – 22 november

Beste leden van HOOD,
Wij nodigen u uit voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op

Donderdag 22 november 2018
In Buurtcentrum DE KOOI
Driftstraat 49
Leiden

Zaal open vanaf 16.45 uur, aanvang 17.00 uur en afsluiting met borrel rond 20.30 uur (parkeren € 2,- per uur tot 19.30 uur, daarna gratis)

Het gaat dit keer om een bijzonder belangrijke vergadering. In de vorige ledenvergadering is namelijk geconstateerd dat HOOD in zwaar weer verkeert. (Het verslag van deze vorige ALV op 26 april is binnenkort beschikbaar op onze website en op 22 november in de zaal.)

Het bestuur loopt leeg en al jaren lukt het niet om nieuwe bestuursleden te werven. Blijkbaar is de wijze waarop het bestuur nu functioneert niet inspirerend meer en de bestuurders zitten al vele jaren in het bestuur; op een gegeven moment is het genoeg geweest. Er is daarom een commissie van 4 HOOD-leden gevormd die aanbevelingen moet doen voor een modernere HOOD-organisatie, die op een goede manier de mening van de leden vertegenwoordigt en omzet in adviezen voor Ons Doel (zie bijlage 1).
Leden van de commissie zijn: Anne van Velzen, Nelleke van Varick, Frans Bakker en Nico van de Wetering. Zij worden bijgestaan door een bekwame adviseur: Trevor James. Pas rond 10 november kan het rapport van de commissie gereed zijn. Het zal op 22 november mondeling worden gepresenteerd, waarna de ledenvergadering op grond van de aanbevelingen belangrijke besluiten moet nemen. We mogen aannemen dat de aanbevelingen – die ter plekke worden uitgedeeld – u zullen aanspreken of tenminste commentaar zullen opleveren. Zorg dat u erbij bent!

Programma van de vergadering:
17.15 Trevor James presenteert de adviezen van de commissie ôHOOD Nieuwe Stijlö
17.45 Het bestuur geeft daarop, na die vooraf gelezen te hebben, zijn reacties
18.00 Pauze met maaltijd
19.00 Discussie o.l.v. Trevor James
19.45 Formuleren van de besluiten
20.00 Beslissingen over de bestuurssamenstelling: (zie bijlage 2)
20.15 Goedkeuring van het voorlopige beleidsplan en begroting 2019 en het verslag van de ALV 26 april (allen beschikbaar op onze website en op 22 november in de zaal). De statuten HOOD en het huishoudelijk reglement kunt u ook lezen op onze web-site.
20.30 Rondvraag

Bestuur HOOD.

Klik hier met de rechtermuisknop om beide bijlagen behorend bij de agenda te downloaden:
Bijlagen ALV 22 november 2018

Verslag A.L.V. van 26 april:
Verslag Algemene ledenvergadering 26 april 2018 (1)

Het concept beleidsplan en begroting:
BeleidsplanBegroting2019definitiefconcept

De Statuten en Huishoudelijk Reglement van HOOD staan ook elders op de website, maar kunt u ook hier downloaden:
20090825HuishoudelijkRegelement
20071228StatutenHOOD