Beleidsplan HOOD 2012

Het Beleidsplan 2012 van HOOD bevat de activiteiten die HOOD van plan is te verrichten in 2012. Sommige activiteiten zijn specifiek voor 2012 (een nieuw sociaal statuut afspreken), maar over het algemeen omvat het beleidsplan activiteiten die jaarlijks terugkeren.

Te denken valt aan overleg met Ons Doel en bewonerscommissies, het afvaardiging van bestuursleden naar andere overlegorganen zoals FHLO (de Federatie van Huurders van Leiden en Omstreken), gemeente en regionale organisaties. En medeparticiperen in het WOZ-fonds.

Download (PDF):
Beleidsplan en Begroting 2012