Beleidsplan HOOD 2013

Het beleidsplan van HOOD van 2013 werd goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 20 november.

Het goedgekeurde beleidsplan is als PDF-bestand te downloaden:
Beleidsplan 2013