De resultaten van de enquête uit 2006 nu te downloaden

HOOD heeft in 2006 een enquête rondgestuurd naar alle huurders.
Deze enquête bestaat uit drie onderdelen:

• Leefbaarheid
• Verhuisgeneigdheid
• Energielasten

Inmiddels zijn van alle onderdelen de resultaten uitgezocht. In 2007 werden de onderdelen Leefbaarheid en Verhuisgeneigdheid al gepubliceerd. Nu zijn ook van het derde deel (energielasten) de resultaten bekend. Dit onderdeel was in 2006 nieuw in de enquête opgenomen en heeft daarom extra aandacht nodig gehad voordat we tot publicatie konden overgaan.

Alle drie rapporten zijn nu te downloaden (PDFs):
Leefbaarheidsenquete 2001-2006
Huurdersonderzoek 2001-2006
Energielasten Onderzoek 2006