HOOD Nieuws nummer 3 van 2008

In dit HOOD Nieuws staat ondermeer:

· Huurders krijgen gelijk
· Spreekuur
· Huurtoeslagcriteria
· Bezoek aan BC’s
· Groenonderhoud
· ALV 2 juni 2008
· Roomburg
· Samenstelling bestuur
· Overlegagenda
· Werkgroepleden
· Naar de kerk (bijdrage van Erik Olyerhoek van Ons Doel)
· Naar de hemel

Download (PDF):
HOOD Nieuws 2008 nr. 3