HOOD Nieuwsbrief nr 3 van 2016

In dit HOOD Nieuws onder meer:

 • Afscheid An de Vetten
 • Samenwerkings-overeenkomst
 • Buurttuin Pioenhof
 • Subsidie Wijkinitiatieven
 • Bewoners op de barricaden
 • Ontstaan Stadsrechten van Leiden
 • Workshop Zon-Energie

En nog veel meer in dit dubbeldikke nummer!

hoodnieuwsbrief1612

U kunt dit bestand downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken.

Algemene Ledenvergadering 21 november 2016

HOOD houdt haar Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 21 november 2016
Buurthuis ‘Vogelvlucht’
Boshuizerlaan 5
Leiden

Aanvang 19.30 uur.
Zaal is open vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staan onder meer:

 • Goedkeuring concept samenwerkingsovereenkomst HOOD en Ons Doel
 • Goedkeuring concept beleidsplan en begroting 2017
 • Rooster van aftreden bestuursleden HOOD
 • Het thema van deze avond is: Aanvragen subsidie wijkinitiatieven.
  Dhr. Marco Versluis, werkzaam bij de gemeente Leiden als ondersteuner wijkregie, zal een toelichting geven.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld!

De stukken van deze avond kunt u hieronder downloaden door met de rechtermuisknop op de gewenste bestanden te klikken.

agenda-algemene-ledenvergadering-21-november-2016

verslag-algemeneledenvergadering-25april2016

samenwerkingsovereenkomst-concept-08nov2016

samenwerkingsovereenkomst-bijlagen

beleidsplanenbegroting-2017versie3

concept-rooster_van_aftreden

tekstwebsite_wijkinitiatieven

aanvraagformulier_subsidie_wijkinitiatieven_2015-2017_web

HOOD Nieuwsbrief nr 2 van 2016

In dit HOOD Nieuws onder meer:

 • Tijdelijke woningen statushouders
 • Onderzoek naar duur scheefwonen
 • Onderscheiding voor Wil Spies
 • Joke le Fèbre aan het woord
 • Van de HOOD en de rand

2016-hoodnieuwsbrief-2

U kunt dit bestand downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken.

Algemene Ledenvergadering 13 april 2015

HOOD houdt haar Algemene Ledenvergadering op

maandag 25 april 2016
Vredeskerk,
Van Vollenhovenkade 21
Leiden
Aanvang 19.30
Zaal is open vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staan onder meer:

 • Goedkeuring concept Jaarverslag 2015
 • Stand van zaken Ledenpanel

Het thema van deze avond is: Wonen en Zorg ouderen.
Mw. Helma Baart, raadslid voor de PvdA zal dit mondeling toelichten.

Uw aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld!

De stukken van deze avond kunt u hieronder downloaden door met de rechtermuisknop op de gewenste bestanden te klikken.

Agenda Algemene ledenvergadering 25 april 2016 + Toelichting

Verslag Algemene ledenvergadering 24 november 2015

Concept Jaarverslag 2015

Concept Leidse Seniorenmakelaar(26 mei 2015)

 

HOOD Nieuwsbrief nr 1 van 2016

In dit HOOD Nieuws onder meer:Inspiratiedag Ons Doel en HOOD

 • Energieperikelen
 • Woonbond tegen gluurverhoging
 • Interview met Gerrit Mets
 • Parkeerplaatsen en aardbevingen in Havenwijk Zuid

HOODnieuwsbrief1604

U kunt dit bestand downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken.

Antwoord van Ons Doel op adviezen van HOOD

HOOD heeft op 15 oktober een ingelaste ledenvergadering gehouden om te brainstormen over een aantal adviezen van HOOD aan Ons Doel. Inmiddels heeft Ons Doel op deze adviezen gerageerd.
HOOD heeft naast instemming van Ons Doel ook enkele afwijzingen op onze adviezen ontvangen. Samengevat omvatten de belangrijkste afwijzingen door Ons Doel het verzoek om zittende huurders met huurtoeslag volgend jaar te ontzien van huurverhoging als zij een huur hebben boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Ook houdt Ons Doel vast aan het verhogen van de kosten van het serviceabonnement.

U kunt onze adviezen aan Ons Doel downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken. HOOD_AdviesAanOnsDoel
U kunt de reactie van Ons Doel op onze adviezen downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken. ONSDOEL_AntwoordOpAdvies