Tijdelijke woningen Sumatrastraat naar Burgemeesters- en Professorenwijk

De zestien tijdelijk woningen voor speciale doelgroepen waaronder ex-daklozen worden binnen enkele maanden verplaatst naar het grasveldje tussen de Verdamstraat en de Burggravenlaan in de Leidse Burgemeesters- en Professorenwijk.  Ze worden in april 2020 verhuisd en blijven er minimaal tien jaar staan.

foto van Chris de Waard van sleutelstad.nl

Verder lezen? Dat kan via https://sleutelstad.nl/2019/12/10/tijdelijke-woningen-sumatrastraat-naar-burgemeesters-en-professorenwijk/

Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het HOOD bestuur u uit voor de eerste Algemene Ledenvergadering van het nieuwe HOOD bestuur.

28 november 2019

19.00 – 21.00

Ons Doel

Rijnsburgersingel 60

Op deze eerste vergadering zal het bestuur de uitkomsten van de inloopavonden van eerder dit jaar delen. Daarnaast zullen het werkplan en de begroting voor 2020 besproken worden.

De stukken voor de vergadering kunt u 5 dagen voor de vergadering downloaden via www.hood-leiden.nl of zijn op te vragen via mail: info@hood-leiden.nl

Algemene Ledenvergadering ook voor niet leden!

Voor de huidige leden van HOOD zal de vergadering beginnen om
17.00 u. Vanaf 18.30u is de inloop voor het tweede deel van het programma
dat gepresenteerd zal worden door het nieuwe bestuur van
HOOD. Bij dit 2e deel van de avond is elke huurder van Ons Doel
van harte uitgenodigd. (Dus ook als u nog geen lid bent van HOOD)

Daarom worden alle huurders van Ons Doel uitgenodigd om op donderdag 13
juni op de Algemene Leden Vergadering van HOOD bij te wonen. Of
u nu lid bent van HOOD of (nog) niet, u bent van harte welkom.

De flyer kunt u hier downloaden.
Flyer ALV Hood

Algemene LedenVergadering 13 juni 2019

Donderdag 13 juni houdt HOOD haar Algemene Ledenvergadering in:

Buurtcentrum “De Kooi”
Driftstraat 49
Leiden
Aanvang 17:00 uur

Zaal open vanaf 16.45 uur, aanvang 17.00 uur en afsluiting met borrel rond 19.30 uur (parkeren € 2,- per uur tot 19.30 uur, daarna gratis)

De vernieuwing van onze huurdersorganisatie HOOD staat in de steigers. In deze vergadering treedt een nieuw bestuur aan. De bedoeling is dat HOOD de belangen van de huurders van Woningstichting Ons Doel nog beter gaat behartigen. Nauwer samenwerken met huurders, goede communicatie en betrokken zijn bij alles wat er speelt rondom plezierig huren is onze ambitie.

Programma van de vergadering:
17.00 uur Opening
17.05 Mededelingen, o.a. over:
a) uitgebracht advies inzake de huurverhoging,
b) uitgebracht advies inzake elektrisch koken na mutatie,
c) met onze instemming vastgesteld sociaal statuut.
17.15 Goedkeuring van het verslag van de vorige ALV op 22 november
1) goedkeuring jaarverslag 2018
2) verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
17.30 Verslag van de transitiecommissie en verslag van de sollicitatiecommissie m.b.t. nieuwe
bestuursleden (mondeling).
18.00 Benoeming van het nieuwe bestuur
18.15 Maaltijd
19.00 Dankwoord voor het oude bestuur
19.10 Vooruitblik op het nieuwe HOOD
19.30 Rondvraag en sluiting

Het gaat bij deze vergadering dus om zeer belangrijke zaken over de toekomst van HOOD en uw aanwezigheid wordt beslist op prijs gesteld!

Door met de rechtermuisknop op onderstaande bestanden te klikken kunt u deze als PDF bestanden downloaden:
Het jaarverslag van 2018:
Jaarverslag 2018 def concept
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2018:
Verslag Algemene Ledenveregadering 22 november 2018-1
En de Uitnoding + Agenda voor de Algemene Ledenvergadering:
uitnodiging ALV 13 juni 2019

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Op de persconferentie van vrijdag 17 februari 2019 bepleiten woningcorporaties om de ‘verhuurdersheffing’ (een vorm van belasting die de corporaties nu jaarlijks aan het rijk betalen) te gebruiken om het woningbezit van de corporaties te verduurzamen.

Het gaat hierbij om een aanzienlijk bedrag. Dit jaar is dat € 1,7 miljard. Per woning draagt een corporatie ongeveer twee maanden huur per jaar af aan het rijk. Maar daardoor kunnen corporaties niet investeren in verduurzaming van het woonbezit.

Ook Woningstichting Ons Doel steunt dit actieplan. De huurdersorganisatie HOOD is blij met de actie van Ons Doel, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat!

U kunt het persbericht van 15 februari en een toelichting met vragen en antwoorden downloaden door rechts op de bestanden te klikken.

Persbericht 15 februari 2019 Ons Doel

Vragen en antwoorden def