Nieuws-Algemeen

Nieuws van de WOONBOND: https://www.woonbond.nl/nieuws

December 2016: De woonbond wijst deze maand onder meer op het tekort aan betaalbare huurwoningen voor senioren, problemen voor middeninkomens in de steden en over een Woonlasten

Januari 2017: De WoonBond heeft een artikel gepubliceerd over de energielasten in 2017.
Ondanks een stijging van de energiebelasting heeft de WoonBond de verwachting dat de totale energieprijzen niet veel zullen stijgen. Voor meer informatie zie de WoonBond:
https://www.woonbond.nl/nieuws/energieprijzen-blijven-vrijwel-gelijk-2017