Nieuws-Algemeen

Verwarde huurders

Regelmatig komen bij HOOD meldingen binnen van overlast door buren die kenbaar verward overkomen.
De GGD van Hollands Midden heeft aandacht voor deze problematiek en heeft een voorlichtings-folder over dit onderwerp uitgebracht die u hier kunt downloaden.
FolderOverlast-GGD

HOOD heeft naar aanleiding van vragen van huurders ook zelf een handleiding gemaakt voor wat u kunt doen bij overlast. U kunt deze handleiding hier downloaden:
Hier vindt u zes overlastprofielen met de bijbehorende actie die u kunt nemen

 

WOONBOND

GLUUR verhoging – Stand van zaken januari 2018
De uitspraak in de rechtszaak tegen de Gluurverhoging werd op 27 december 2017 verwacht. Echter, die uitspraak werd voor de derde keer uitgesteld. Voor informatie, zie de Woonbond: https://www.woonbond.nl/nieuws/uitspraak-rechtszaak-gluurverhoging-weer-uitgesteld

De Woonbond verwachtte hierna dat de uitspraak op 7 februari zou plaatsvinden. Zover kwam het niet. De rechtbank besloot de Woonbond niet ontvankelijk te verklaren, omdat getroffen huurders volgens de rechtbank zelf individueel naar de bestuursrechter hadden kunnen stappen! Voor informatie, zie de woonbond:
https://www.woonbond.nl/nieuws/uitspraak-rechtszaak-gluurverhoging

GLUUR verhoging – Stand van zaken in 2017
De WOONBOND heeft een rechtszaak aangespannen tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, oftewel de ‘Gluur’verhoging.
Rechtszaak Gluurverhoging
Een korte samenvatting kunt u downloaden door met de rechter muisknop op het bestand te klikken. Voor meer informatie zie de webpagina van de WOONBOND.
https://www.woonbond.nl/rechtszaak-gluurverhoging

 

Overig nieuws van de WOONBOND: https://www.woonbond.nl/nieuws

September 2018: De WoonBond signaleert dat in 2018 de WOZ-waarde van woningen drastisch is gestegen ten opzichte van 2017. Gemiddeld met 6,5 %. Dat vormt een probleem voor huurwoningen, omdat de WOZ-waarde meetelt in het bepalen van de hoogte van de huur. Voor meer informatie zie: https://www.woonbond.nl/nieuws/stijgende-woz-waarde-problematisch-huurders

Maart 2017: De WoonBond heeft een boekje uitgegeven over Servicekosten. In dit boekje leest u alles over de wettelijke regels voor servicekosten en over procedures bij geschillen. Voor meer informatie zie: https://www.woonbond.nl/nieuws/nieuwe-uitgave-over-servicekosten
U kunt het boekje bestellen via https://www.woonbond.nl/webwinkel/servicekosten

Januari 2017: De WoonBond heeft een artikel gepubliceerd over de energielasten in 2017.
Ondanks een stijging van de energiebelasting heeft de WoonBond de verwachting dat de totale energieprijzen niet veel zullen stijgen. Voor meer informatie zie de WoonBond:
https://www.woonbond.nl/nieuws/energieprijzen-blijven-vrijwel-gelijk-2017

December 2016: De woonbond wijst deze maand onder meer op het tekort aan betaalbare huurwoningen voor senioren, problemen voor middeninkomens in de steden en over een Woonlasten

 

ONS DOEL

Jaarverslag in het kort van woningstichting ons doel
Augustus 2017: Ons Doel heeft verkort jaarverslag van 2016 uitgebracht.
U kunt het bestand downloaden door er rechts op te klikken.
Jaarflits2016 Ons Doel