Wat wil HOOD?

HOOD wil meer zijn dan alleen een vereniging die de belangen van huurders behartigt. HOOD wil ook service aan haar leden verlenen en op termijn uitgroeien tot een echte woonconsumentenorganisatie. Om dit te illustreren volgen hier een aantal citaten uit het beleidsplan van HOOD voor het jaar 2017.

Adviezen aan leden
Hood zet in 2017 haar rol voort van het adviseren van haar leden als het gaat om:
• de jaarlijkse huurverhoging
• de kwaliteit van de dienstverlening van Ons Doel
• de kwaliteit van de woning (staat van onderhoud)
• het opzetten en adviseren van bewonerscommissies
• de rol en invloed van huurders bij sloop en verkoop van woningen
• adviseren van bewonersorganisaties bij het ontwikkelen van een wijkvisie

Doorverwijzen van leden
Leden kunnen afhankelijk van vraag, klacht of probleem worden doorverwezen naar Ons Doel, de klachtencommissie, de huurcommissie, dienst Bouwen en Wonen, Bureau voor Rechtshulp of de Raad- en Daadwinkel. Dus adviseren wij bij welke instantie de leden het beste terecht kunnen. Niet de betutteling van de leden staat hier centraal, maar het zelfstandig besluit.

Onderzoek en rapportage
Afhankelijk van de aard van de vraag of het probleem, kan HOOD besluiten actie voor haar leden te ondernemen. Uiteraard vindt zoiets plaats na ‘hoor en wederhoor’ van de verschillende partijen.

Verspreiden van nieuwsbrieven en de website
De leden worden door middel van een nieuwsbrief regelmatig op de hoogte gehouden over onderwerpen waar HOOD mee bezig is. In de nieuwsbrieven en op de website worden de leden ook op de hoogte gehouden van landelijke, regionale en Leidse ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting en ook op het gebied van wet- en regelgeving.

 

U kunt ook onze folder downloaden.
HOOD-foldertekst