Maandelijks archief: maart 2006

Onzeker of plannen Minister Dekker doorgaan!

Er komen steeds meer bezwaren tegen de plannen van Minister Dekker. Het is zeer de vraag of haar plannen op korte termijn doorgezet kunnen worden. Maar door de veelheid aan persberichten raakt de doorsnee huurder wellicht het spoor bijster wat deze plannen nu eigenlijk inhouden. Daarom is hieronder geprobeerd een kleine samenvatting te geven van de oorspronkelijke beleidsvoornemens van Minister Dekker die met name voor huurders gevolgen hebben. Lees het hele artikel.

Demonstreer 8 april op de Dam in Amsterdam

logo_hhb_dossierDe Nederlandse Woonbond roept huurders op om 8 april te demonstreren om het huren betaalaar te houden. De demonstratie wordt samen met andere organisaties georganiseed. De ouderenorganisaties doen mee, de cliëntenraden, de vakbonden (ook de studentenvakbond LSVb), comité’s ‘vrouwen in de bijstand’ enzovoort. De demonstratie begint om 13.00 uur. Behalve dat een aantal sprekers een verklaring aflegt, zijn er ook optredens. Het definitieve programma is nog niet bekend, maar in ieder geval treedt de Ronald Snijders Band op en geeft Driek van Wissen, de ‘Dichter des vaderlands’ acte de présence.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de woonbond.

E-mailactie Houd Huren betaalbaar

De Tweede Kamer heeft woensdag 22 februari 2006 de huurplannen van minister Dekker (VROM) besproken. De politici bleken absoluut niet content met de plannen. Feitelijk heeft men Dekker de voet dwarsgezet en moet zij pas op de plaats maken. Daar zullen de vele e-mails die u de kamerleden heeft gestuurd ook zeker een rol bij hebben gespeeld. Het debat krijgt in maart een vervolg. Wanneer precies is nog onduidelijk. Donderdag 23 februari komt Dekker al wel met schriftelijke antwoorden op vragen van de kamerleden.

Lees het hele artikel op de site van de woonbond.

Inschrijving woonzicht.nl sluit op 1 april 2006

Vanaf april van dit jaar bieden de woningcorporaties in de regio Holland Rijnland vrijkomende woningen aan binnen een nieuwe systeem met nieuwe spelregels. Dit systeem heet Woonzicht.nl. Een belangrijke spelregel is dat u alleen in aanmerking komt voor een woning als u staat ingeschreven bij Woonzicht.nl.

Wanneer U zich nog niet heeft ingeschreven, doe dit dan vóór april!

Inschrijven kan via de website www.woonzicht.nl of aan de balies van de woningcorporaties.

Alleen als u zich vóór april inschrijft, kunt u gebruik maken van de overgangsregeling. De overgangsregeling is bedoeld voor huurders en woningzoekenden uit de voormalige Duin- en Bollenstreek en de voormalige Leidse Regio. Zo bent u niet (al) uw opgebouwde rechten kwijt omdat er een nieuw systeem komt.

Aleen woningzoekenden die ingeschreven staan, kunnen reageren op woningen die de woningcorporaties aanbieden.

Wilt u meer informatie? Vraag er naar bij de woningcorportatie in uw gemeente of kijk op de website www.woonzicht.nl

Download (PDF):
Persbericht Woonzicht