Maandelijks archief: juni 2006

Algemene Leden Vergadering maandag 3 juli 2006

Het bestuur van HOOD nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 3 juli 2006.

Buurtcentrum ‘t Spoortje
Bernhardkade 40, Leiden
Aanvang 20.00 uur.
De zaal is open om 19.30 uur.

Op de avond zelf is ook een gastspreker, Frans Baks, beleidsmedewerker LWO. Hij zal een presentatie geven over de stand van zaken rond het nieuw af te spreken Sociaal Statuut. (Hierin worden ondermeer zaken geregeld als verhuiskostenregelingen bij renovatie/gedwongen verhuizing en dergelijke.)

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Download (PDFs)
Agenda 030706
Verslag 131205 (notulen ALV 13 december 2005)