Maandelijks archief: september 2008

De resultaten van de enquête uit 2006 nu te downloaden

HOOD heeft in 2006 een enquête rondgestuurd naar alle huurders.
Deze enquête bestaat uit drie onderdelen:

• Leefbaarheid
• Verhuisgeneigdheid
• Energielasten

Inmiddels zijn van alle onderdelen de resultaten uitgezocht. In 2007 werden de onderdelen Leefbaarheid en Verhuisgeneigdheid al gepubliceerd. Nu zijn ook van het derde deel (energielasten) de resultaten bekend. Dit onderdeel was in 2006 nieuw in de enquête opgenomen en heeft daarom extra aandacht nodig gehad voordat we tot publicatie konden overgaan.

Alle drie rapporten zijn nu te downloaden (PDFs):
Leefbaarheidsenquete 2001-2006
Huurdersonderzoek 2001-2006
Energielasten Onderzoek 2006

HOOD Nieuws nummer 3 van 2008

In dit HOOD Nieuws staat ondermeer:

· Huurders krijgen gelijk
· Spreekuur
· Huurtoeslagcriteria
· Bezoek aan BC’s
· Groenonderhoud
· ALV 2 juni 2008
· Roomburg
· Samenstelling bestuur
· Overlegagenda
· Werkgroepleden
· Naar de kerk (bijdrage van Erik Olyerhoek van Ons Doel)
· Naar de hemel

Download (PDF):
HOOD Nieuws 2008 nr. 3

HOOD Jaarverslag van 2007

HOOD heeft het jaarverslag van 2007 uitgebracht. Het Sociaal Jaarverslag bevat ondermeer de activiteiten die door het HOOD-bestuur en bewonerscommissies zijn verricht in het jaar 2007. Ook wordt aandacht gegeven aan de samenwerking met Ons Doel en andere (huurders)organisaties.

Download (PDF):
HOOD Jaarverslag 2007