Maandelijks archief: januari 2011

HOOD Nieuws nummer 4 van 2010

In dit HOOD Nieuws staat ondermeer:

• Hoofdlijnen Regeerakkoord Gedoogkabinet Rutte
• Liviuslaan/Roomburg
• Vacature HOOD
• WOZ-fonds
• Thema ALV 11 oktober: ‘burenoverlast’
• Van de HOOD en de krant: scheefwonen in Leiden
• Themanummer: Energielabels en woonlasten
• Pioenhof e.o.
• Rondgang directie en HOOD W. Klooslaan en Bizetpad
• Spreekuur HOOD
• Zuidhoven e.o.
• H H H H : Het Historisch Hood Hoekje

Download (PDF):
HOOD Nieuws 2010 nr. 4

Algemene Ledenvergadering 11 oktober 2010

Op maandag 11 oktober heeft HOOD haar Algemene Ledenvergadering gehouden in de ontvangstruimte van de Vredeskerk.

De avond was zeer goed bezocht. Ongeveer 25 leden en belangstellenden waren naar de vergadering gekomen.

De belangrijkste thema’s waren:
• Goedkeuring Beleidsplan 2011 en de Begroting voor 2011
• Burenoverlast

Het thema burenoverlast werd toegelicht door Jan Jacobs van TeamWonen-Libertas. Hij heeft in Amsterdam veel ervaring opgedaan met dit thema en gebruikte ter illustratie een drietal cases (of te wel levensechte voorbeelden) als discussiemateriaal met de zaal.
Ook Felix Hoogenbirk van Ons Doel gaf toelichting. Ondermeer werd stil gestaan bij (buurt) bemiddeling. Ook werd kort stilgestaan bij huurbescherming als een zaak dermate escaleert dat het voor een rechter komt.

Download (PDF):
HOOD Beleidsplan 2011