Maandelijks archief: november 2012

Algemene Ledenvergadering HOOD 20 november 2012

Op dinsdag 20 november wordt de Algemene LedenVergadering van HOOD gehouden in het Zorgcentrum Lorentzhof. Aanvang 20.00 uur. (Zaal open vanaf 19.30 uur.)

Op de agenda staat ondermeer:
• Concept Beleidsplan en Begroting van HOOD.
• Concept Leids Sociaal Statuut waaraan HOOD samen met de huurdersorganisaties van Portaal (HBV = Huurders Belangen Vereniging) en van de Sleutels (HBE = Huurders BelangenVereniging Eendracht) heeft gewerkt.
• BurenOverlast, met een uiteenzetting van Erik Olyerhoek van Ons Doel.

De notulen van 21 mei, het concept beleidsplan en concept begroting kunt u opvragen via info@hood-leiden.nl of telefonisch bij het secretariaat: 071-5214410.

HOOD stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!

Download de stukken (PDFs):
HOOD ALV 2012.10.20 Agenda
HOOD ALV 2012.10.20 Burenoverlast