Maandelijks archief: november 2013

Algemene Ledenvergadering HOOD 19 november 2013

Op dinsdag 19 november wordt de Algemene LedenVergadering van HOOD gehouden in Buurtcentrum De Kooi. Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Op de agenda staat ondermeer:

· Concept Beleidsplan & Begroting 2014 van HOOD.
· ‘Is er nog toekomst voor de Sociale Huursector?’ Deze prikkelende titel gaat over het overheidsbeleid t.a.v. wooncorporaties en de gevolgen van dat beleid voor huurders.
· Benoeming nieuw bestuurslid
· De stand van zeken rond het Sociaal Statuut waaraan HOOD samen met de huurdersorganisaties van Portaal (HBV = Huurders Belangen Vereniging) en van de Sleutels (HBE = Huurders BelangenVereniging Eendracht) heeft gewerkt.

HOOD stelt uw aanwezigheid zeer op prijs!

Download (PDFs):
Agenda Algemene Ledenvergadering 19 november 2013
Verslag Algemene Ledenvergadering 21 mei 2013
Concept-Beleidsplan en begroting 2014