Maandelijks archief: december 2013

Nieuw Leids Sociaal Statuut

Op 19 november jl. organiseerde woningcorporatie Ymere een woondebat over Wonen en Zorg. Voor aanvang van het debat werd onder toeziend oog van wethouder Pieter van Woensel een nieuw sociaal statuut voor Leiden getekend. Het statuut trad meteen in werking.

Wat is een sociaal statuut?
Een sociaal statuut bestaat uit een reeks van afspraken tussen de woningcorporatie en de huurdersorganisatie. Dus afspraken tussen Ons Doel en HOOD. Deze afspraken gaan voornamelijk over het beleid van de corporatie bij nieuwbouw en grootschalig onderhoud. Een aantal van deze zaken wordt ook geregeld door de overheid, zoals verhuiskosten vergoeding bij gedwongen verhuizing, maar er zijn ook veel dingen niet door de overheid geregeld. Bijvoorbeeld huurgewenning bij verhuizing naar een duurdere woning, of een vergoedingsregeling bij grootschalig onderhoud wegens overlast voor de huurder. Ook de wijze van communiceren tussen de bewoners en de corporatie wordt geregeld. Uiteraard laat een goed sociaal statuut ruimte voor specifieke afspraken tussen de corporatie en de betrokken bewonerscommissie, klankbordgroep, of als die er niet is de huurdersorganisatie. Immers, elk project is uniek.

Waarom een sociaal statuut voor heel Leiden?
Inmiddels twaalf jaar geleden ontstond in Leiden de behoefte dat niet elke corporatie en huurdersorganisatie apart met elkaar afspraken gingen maken over een sociaal statuut. Er is toen een gezamenlijk document opgesteld waarin ook de gemeente participeerde. Vijf jaar later werd een tweede sociaal statuut opgesteld, maar daarin speelde de gemeente nog maar zijdelings een rol. De corporaties die onlangs het sociaal statuut hebben ondertekend zijn: Ons Doel, de Sleutels, Portaal Leiden en Ymere. De huurdersorganisaties zijn: Huurdersorganisatie Ons Doel (HOOD), Huurdersbelangenvereniging de Eendracht (HBE) en de Huurdersbelangenvereniging Leiden (HBV).
Tot op het laatst waren er onderhandelingen over enkele hete hangijzers. Huurgewenning bij gedwongen verhuizing dreigde het grootste struikelblok te worden. In een volgend nummer kunnen we specifieker zijn over het nieuwe sociaal statuut. Wel kan op voorhand worden vermeld wat nieuw is in dit sociaal statuut. Bij de bepaling van de huurgewenning wordt rekening gehouden met het energielabel van de woning waaruit men verhuist en het energielabel van de woning waarnaar men verhuist. Uiteraard hebben de huurdersorganisaties er rekening mee gehouden dat dit derde sociaal statuut beslist niet slechter mag uitpakken dan de vorige!

Download (PDF):
Sociaal Statuut 2013-2018

HOOD Nieuws nummer 3 van 2013

In dit HOOD Nieuws ondermeer:

· Persoonlijke oproep van de voorzitter van HOOD
· Inkomensafhankelijke huurverhoging niet van de baan
· Nieuw Leids Sociaal Statuut ondertekend
· Warmtewet treedt in werking op 1 januari 2014
· Afscheid Eva Klein Schiphorst van de Raad van Commissarissen
· Benoeming Herman Michels als nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Download (PDF):
HOOD Nieuwsbrief 2013 nr. 3