Maandelijks archief: maart 2014

Het roer moet om

Met deze leuze heeft de FHLO (= de Federatie van HuurdersOrganisaties van Leiden en Omstreken) een manifest uitgebracht dat is opgestuurd naar alle Leidse politieke partijen. HOOD is een van de deelnemers van de FHLO.

Enkele belangrijke kernpunten uit het manifest:
· aandacht voor meer betaalbare huurwoningen
· geen inkomensafhankelijke huurverhoging
· gemeente, woningbouwcorporaties en huurders maken samen afspraken over de jaarlijkse huurverhoging.
· voorkomen dat woningcorporaties de huren fors optrekken tot de maximale huurgrens

De FHLO is met name bezorg over de positie van de middeninkomens die nu tussen wal en schip vallen. Huishoudens met een inkomen net boven de 34.000 euro komen nu niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar kunnen ook geen woning kopen.

FHLO persbericht Het roer moet om 14.02.26
FHLO manifest gemeenteraad 2014