Maandelijks archief: oktober 2015

LEDENRAADPLEGING donderdag 15 oktober

Ons Doel is beleid aan het ontwikkelen hoe zij met hun woonbezit om willen gaan de komende jaren.
Denk daarbij aan zaken als onderhoud, huurontwikkeling en serviceabonnementen.

HOOD is gevraagd haar mening over deze onderwerpen te geven, Ons Doel wil namelijk al delen van hun plannen vanaf 1 januari 2016 invoeren. Het bestuur van HOOD vindt deze onderwerpen echter dermate belangrijk dat de mening van de leden daarover gepolst moet worden. Daarom is gekozen om tussentijds de mening van de leden hierover te raadplegen middels deze extra leden bijeenkomst. De Algemene Ledenvergadering van HOOD is namelijk pas op dinsdag 24 november en dat is voor Ons Doel te laat.

De extra ledenvergadering van 15 oktober vindt plaats in Buurtkamer Meelbox, Looiersplein 5, 2312 RL, Leiden. (Het wooncomplex achter de meelfabriek tegen het ankerpark aan.) De zaal gaat open om 19.00 uur. De vergadering begint om 19.30 tot ongeveer 21.30 uur.
Er is ruime parkeergelegenheid. Voor de Meelbox ligt een parkeerterrein voor vergunninghouders en er is de mogelijkheid tot betaald parkeren tot 21.00 uur (€2,20 per uur), daarna is het gratis. Als u gratis wil parkeren kan dat buiten de singels.

Download hier de samenvatting van het concept voorstel van Ons Doel:OnsDoel_SamenvattingSVB
Download hier het concept voorstel van HOOD: HOOD_VoorlopigeAdviezen SVB

Tot de 15e oktober! Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.