Maandelijks archief: december 2015

Antwoord van Ons Doel op adviezen van HOOD

HOOD heeft op 15 oktober een ingelaste ledenvergadering gehouden om te brainstormen over een aantal adviezen van HOOD aan Ons Doel. Inmiddels heeft Ons Doel op deze adviezen gerageerd.
HOOD heeft naast instemming van Ons Doel ook enkele afwijzingen op onze adviezen ontvangen. Samengevat omvatten de belangrijkste afwijzingen door Ons Doel het verzoek om zittende huurders met huurtoeslag volgend jaar te ontzien van huurverhoging als zij een huur hebben boven de voor hen geldende aftoppingsgrens. Ook houdt Ons Doel vast aan het verhogen van de kosten van het serviceabonnement.

U kunt onze adviezen aan Ons Doel downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken. HOOD_AdviesAanOnsDoel
U kunt de reactie van Ons Doel op onze adviezen downloaden door met de rechtermuisknop op het bestand te klikken. ONSDOEL_AntwoordOpAdvies