Maandelijks archief: november 2018

Algemene Ledenvergadering – 22 november

Beste leden van HOOD,
Wij nodigen u uit voor een Algemene Ledenvergadering, te houden op

Donderdag 22 november 2018
In Buurtcentrum DE KOOI
Driftstraat 49
Leiden

Zaal open vanaf 16.45 uur, aanvang 17.00 uur en afsluiting met borrel rond 20.30 uur (parkeren € 2,- per uur tot 19.30 uur, daarna gratis)

Het gaat dit keer om een bijzonder belangrijke vergadering. In de vorige ledenvergadering is namelijk geconstateerd dat HOOD in zwaar weer verkeert. (Het verslag van deze vorige ALV op 26 april is binnenkort beschikbaar op onze website en op 22 november in de zaal.)

Het bestuur loopt leeg en al jaren lukt het niet om nieuwe bestuursleden te werven. Blijkbaar is de wijze waarop het bestuur nu functioneert niet inspirerend meer en de bestuurders zitten al vele jaren in het bestuur; op een gegeven moment is het genoeg geweest. Er is daarom een commissie van 4 HOOD-leden gevormd die aanbevelingen moet doen voor een modernere HOOD-organisatie, die op een goede manier de mening van de leden vertegenwoordigt en omzet in adviezen voor Ons Doel (zie bijlage 1).
Leden van de commissie zijn: Anne van Velzen, Nelleke van Varick, Frans Bakker en Nico van de Wetering. Zij worden bijgestaan door een bekwame adviseur: Trevor James. Pas rond 10 november kan het rapport van de commissie gereed zijn. Het zal op 22 november mondeling worden gepresenteerd, waarna de ledenvergadering op grond van de aanbevelingen belangrijke besluiten moet nemen. We mogen aannemen dat de aanbevelingen – die ter plekke worden uitgedeeld – u zullen aanspreken of tenminste commentaar zullen opleveren. Zorg dat u erbij bent!

Programma van de vergadering:
17.15 Trevor James presenteert de adviezen van de commissie ôHOOD Nieuwe Stijlö
17.45 Het bestuur geeft daarop, na die vooraf gelezen te hebben, zijn reacties
18.00 Pauze met maaltijd
19.00 Discussie o.l.v. Trevor James
19.45 Formuleren van de besluiten
20.00 Beslissingen over de bestuurssamenstelling: (zie bijlage 2)
20.15 Goedkeuring van het voorlopige beleidsplan en begroting 2019 en het verslag van de ALV 26 april (allen beschikbaar op onze website en op 22 november in de zaal). De statuten HOOD en het huishoudelijk reglement kunt u ook lezen op onze web-site.
20.30 Rondvraag

Bestuur HOOD.

Klik hier met de rechtermuisknop om beide bijlagen behorend bij de agenda te downloaden:
Bijlagen ALV 22 november 2018

Verslag A.L.V. van 26 april:
Verslag Algemene ledenvergadering 26 april 2018 (1)

Het concept beleidsplan en begroting:
BeleidsplanBegroting2019definitiefconcept

De Statuten en Huishoudelijk Reglement van HOOD staan ook elders op de website, maar kunt u ook hier downloaden:
20090825HuishoudelijkRegelement
20071228StatutenHOOD