Maandelijks archief: februari 2019

Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie

Op de persconferentie van vrijdag 17 februari 2019 bepleiten woningcorporaties om de ‘verhuurdersheffing’ (een vorm van belasting die de corporaties nu jaarlijks aan het rijk betalen) te gebruiken om het woningbezit van de corporaties te verduurzamen.

Het gaat hierbij om een aanzienlijk bedrag. Dit jaar is dat € 1,7 miljard. Per woning draagt een corporatie ongeveer twee maanden huur per jaar af aan het rijk. Maar daardoor kunnen corporaties niet investeren in verduurzaming van het woonbezit.

Ook Woningstichting Ons Doel steunt dit actieplan. De huurdersorganisatie HOOD is blij met de actie van Ons Doel, die hiermee laat zien dat ze echt voor de huurder staat!

U kunt het persbericht van 15 februari en een toelichting met vragen en antwoorden downloaden door rechts op de bestanden te klikken.

Persbericht 15 februari 2019 Ons Doel

Vragen en antwoorden def