Maandelijks archief: mei 2019

Algemene LedenVergadering 13 juni 2019

Donderdag 13 juni houdt HOOD haar Algemene Ledenvergadering in:

Buurtcentrum “De Kooi”
Driftstraat 49
Leiden
Aanvang 17:00 uur

Zaal open vanaf 16.45 uur, aanvang 17.00 uur en afsluiting met borrel rond 19.30 uur (parkeren € 2,- per uur tot 19.30 uur, daarna gratis)

De vernieuwing van onze huurdersorganisatie HOOD staat in de steigers. In deze vergadering treedt een nieuw bestuur aan. De bedoeling is dat HOOD de belangen van de huurders van Woningstichting Ons Doel nog beter gaat behartigen. Nauwer samenwerken met huurders, goede communicatie en betrokken zijn bij alles wat er speelt rondom plezierig huren is onze ambitie.

Programma van de vergadering:
17.00 uur Opening
17.05 Mededelingen, o.a. over:
a) uitgebracht advies inzake de huurverhoging,
b) uitgebracht advies inzake elektrisch koken na mutatie,
c) met onze instemming vastgesteld sociaal statuut.
17.15 Goedkeuring van het verslag van de vorige ALV op 22 november
1) goedkeuring jaarverslag 2018
2) verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
17.30 Verslag van de transitiecommissie en verslag van de sollicitatiecommissie m.b.t. nieuwe
bestuursleden (mondeling).
18.00 Benoeming van het nieuwe bestuur
18.15 Maaltijd
19.00 Dankwoord voor het oude bestuur
19.10 Vooruitblik op het nieuwe HOOD
19.30 Rondvraag en sluiting

Het gaat bij deze vergadering dus om zeer belangrijke zaken over de toekomst van HOOD en uw aanwezigheid wordt beslist op prijs gesteld!

Door met de rechtermuisknop op onderstaande bestanden te klikken kunt u deze als PDF bestanden downloaden:
Het jaarverslag van 2018:
Jaarverslag 2018 def concept
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 november 2018:
Verslag Algemene Ledenveregadering 22 november 2018-1
En de Uitnoding + Agenda voor de Algemene Ledenvergadering:
uitnodiging ALV 13 juni 2019