Maandelijks archief: juli 2020

Sociale huurmarkt: aantal woningzoekenden groeit, minder woningen beschikbaar

foto van Chris de Waard

24 juli 2020, 11:25 uur door Arjen Kennis

De druk op de markt van sociale huurwoningen neemt toe in de regio Holland Rijnland. Het aantal ingeschreven woningzoekenden is aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar gestegen naar 112.019, dat zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar. De wachttijden voor een woning blijven lang. Zo staan woningzoekenden in Voorschoten gemiddeld 74 maanden ingeschreven.

Plannen voor woningen op Motorhuislocatie

LEIDEN – De gemeente Leiden en Spuigroep Vastgoed B.V. hebben een intentieovereenkomst gesloten om samen de nieuwbouwplannen op de Motorhuislocatie te onderzoeken. Het gaat om de Vondellaan 80. Spuigroep heeft plannen om deze locatie te ontwikkelen van garage met showroom naar woningen met voorzieningen. De plannen sluiten aan bij de ambities van de gemeente.

verder lezen kan op: unity.nu/Artikelen/leiden/plannen-voor-woningen-op-motorhuislocatie

Warmterotonde moet in 2026 aangesloten zijn in Leiden

21 juli 2020, 17:49 uur door Lieuwe van Slooten

Het is de bedoeling dat de warmterotonde vanaf begin 2026 aangesloten wordt op het Leidse warmtenet. De stadsverwarming zou dan gevoed worden met restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. Het leidingennet moet gaan lopen via Rijswijk en Voorschoten. Om de komst van de warmterotonde mogelijk te maken heeft de gemeente Leiden een afnamegarantie gegeven van maximaal tien miljoen euro. Dat staat in een brief van het Leidse stadsbestuur.

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2020/07/21/warmterotonde-moet-in-2026-aangesloten-zijn-in-leiden/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Huurders financieel kwetsbaar bij inkomensdaling

Huurders van sociale huurhuizen en in de vrije sector krijgen het snel moeilijk als hun inkomen daalt. Het risico dat ze hun woonlasten niet meer kunnen betalen neemt toe dankzij de coronacrisis. De Autoriteit Financiële Markten wijst in een onderzoek naar de slechts kleine buffers die huurders over het algemeen hebben. 

Stefan ten Teije 21-07-20, 12:47

lees verder op: https://www.ad.nl/wonen/huurders-financieel-kwetsbaar-bij-inkomensdaling~aece0861/

Stadsparkeerplan wil grote hub en mobiliteitsapp

Leiden, 20 juli 2020, 16:58 uur door Robbert Beurse

Nog geen week nadat de gemeente Leiden haar parkeervisie voor de komende tien jaar heeft vastgesteld, maakt de directie van het Stadsparkeerplan haar ideeën voor de uitvoering bekend. De visie beschrijft een autoluwe binnenstad met minder geparkeerde auto’s waarbij inwoners kiezen voor duurzame, schone vervoersvormen. Als het aan directeur Chris Verplancke van het Stadsparkeerplan ligt, realiseert hij een grote parkeerhub aan de rand van de stad. In combinatie met een slimme mobiliteitsapp kan de stad autoluw worden zonder dat inwoners en bezoekers de dupe worden, zo stelt Verplancke.

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2020/07/20/stadsparkeerplan-wil-grote-hub-en-mobiliteitsapp/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Gemeente houdt scheidingshotel tegen: ‘Er slapen straks 60 mensen onder een brug’

Leiden, 20 juli 2020, 15:57 uur door Reanne van Kleef

De gemeente Leiden heeft aan Divorce Housing laten weten dat er geen tijdelijk scheidingshotel kan komen aan de Schipholweg. Zo’n hotel voorziet in tijdelijke woonruimte voor mensen die in een scheiding liggen. En dat terwijl de eigenaar van Schipholweg 101 A-K al akkoord was met de invulling van de leegstaande kantoorpanden en de gemeente zelf in een eerder stadium liet weten dat de verhuur waarschijnlijk per 1 augustus kon starten. Als de plannen voor het scheidingshotel niet doorgaan, dreigen zestig mensen dakloos te worden

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2020/07/20/gemeente-houdt-scheidingshotel-tegen-er-slapen-straks-60-mensen-onder-een-brug/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

AFM: Huurders kwetsbaar bij inkomensdaling

Met het oog op de Coronacrisis waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) er voor dat huurders kwetsbaar zijn bij een economische crisis en een dalend inkomen.

at komt door de relatief hoge woonlasten en het ontbreken van een financiële buffer. Zo geeft 43 procent van de huurders meer dan 30 procent van het netto inkomen uit aan huur en heeft 60 procent van de huurders onvoldoende spaargeld om een half jaar van rond te komen, als het inkomen wegvalt. Kopers hebben vaak relatief lagere woonlasten en een grotere buffer.

Hoge en onvermijdbare kosten

De hoge huurlasten zijn bovendien niet iets waar huurders op kunnen bezuinigen, als het inkomen daalt, schrijft de AFM. ‘Waar sommige van de lasten wellicht geschrapt kunnen worden als de nood hoog is (denk aan vervoer, abonnementen en contributies en sommige verzekeringen), zijn woonlasten niet alleen de grootste kostenpost maar samen met eten en drinken ook de meest vaste/noodzakelijke. Dit maakt huurders kwetsbaarder voor een (tijdelijke) inkomensdaling dan kopers: ze hebben minder ruimte in hun lasten-inkomensverhouding en ze hebben niet de mogelijkheid om via woningverkoop liquiditeit vrij te spelen en hun woonlasten te verlagen. Ook hebben zij te maken met jaarlijkse huurverhogingen, terwijl kopers hun woonlasten voor langere tijd vast kunnen zetten.’ 

Huurverhoging niet tegengehouden

Ondanks drie aangenomen moties in de Eerste Kamer (waaronder een motie van afkeuring) heeft minister Ollongren de huurverhoging niet tegengehouden. Onder druk van de Eerste kamer heeft zij wel beloofd te inventariseren of er komende Prinsjesdag extra maatregelen genomen moeten worden om de koopkracht van huurders te verbeteren.

Noodpakket voor de huursector

De Woonbond, de Goede Zaak, de KBO-PCOB, de landelijke cliëntenraad, Ieder(in) en de LSVb vragen in een gezamenlijke brief aan minister Ollongren om met een noodpakket te komen voor de huursector. Ze vragen de minister onder andere om een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen. Ook moet er geld naar een woningbouwimpuls om tijdens de komende crisis door te bouwen, gemeentelijke daklozenopvang en het verruimen van de huurtoeslag.

HOOD heeft de petitie al getekend, jij ook? teken de petitie!

Aantal woningzoekenden dat reageert op één sociale huurwoning opzienbarend hoog

Gemiddeld reageerden in 2019 maar liefst 164 woningzoekenden op één sociale huurwoning in Holland Rijnland. Dat is de regio waar Alphen, Leiden en de Bollenstreek toe behoren. 
Terence Garnier 

Dat zijn er meer dan in 2018. Toen reageerden gemiddeld 109 mensen op een vrijgekomen huurstek, zo meldt Holland Rijnland Wonen (voorheen Woningnet)

Die zag de sociale huurmarkt weer krapper worden. Het aantal woningzoekenden nam toe van 101.800 naar 108.600, maar het aantal verhuringen nam (opnieuw) af: van 3359 in 2018 naar 2966 afgelopen jaar. ,,Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal huizen.” 

De gemiddelde wachttijd was in 2019 zes jaar. Lees hier over de gemiddelde wachttijd in de regio Woerden.

Bewoners aan de andere kant van de Zijl voelen zich te laat betrokken bij nieuwe plannen Baanderij

Leiden, 18 juli 2020, 17:36 uur door Lieuwe van Slooten

De bewoners van de Paramaribostraat in de Kooi vinden dat ze te laat zijn betrokken bij de voorgenomen bouwplannen langs de Zijldijk in Leiderdorp. In de nieuwe gebiedsvisie van de Baanderij staat dat er afwisselende bebouwing komt met een aantal hoogteaccenten. “We wisten van niets”, zegt een van de bewoners. Tijdens de online gebiedsbijeenkomst van eind juni lieten ze via de online chat van zich horen. “Wij in Leiden zijn nooit uitgenodigd.”

Verder lezen? Dat kan op https://sleutelstad.nl/2020/07/18/bewoners-aan-de-andere-kant-van-de-zijl-voelen-zich-te-laat-betrokken-bij-nieuwe-plannen-baanderij/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief