Maandelijks archief: december 2020

136 nieuwe huurwoningen aan Turkooislaan

24 december 2020

LEIDEN – Woningcorporatie Portaal en de raad Vastgoed hebben vorige week hun handtekening gezet onder een koopovereenkomst. Dankzij deze koopovereenkomst is Portaal nu eigenaar van de grond aan de Turkooislaan 131 in Leiden. Het pand dat op dit moment op de grond staat werd tijdelijk gebruikt als kinderdagverblijf en als huisvesting voor arbeidsmigranten

lees verder op: https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/136-nieuwe-huurwoningen-aan-turkooislaan

Kind betaalt rekening bij huisvestingsproblemen

21 december 2020

Het ontbreken van een vast thuisadres is schadelijk voor kinderen, maar gemeenten zien dat nog te vaak over het hoofd volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Huisvesting is volgens haar cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving voor een kind om goed op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Als gemeenten de gevolgen van het huisvestingsprobleem op het leven van kinderen niet meenemen in besluiten, breng dit kinderen extra schade toe. 

Bron: Getty Images

“Het belang van kinderen moet een vaste plek krijgen in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. Waar nodig moeten wet- en regelgeving, beleid en uitvoering hiervoor worden aangepast.” Dit zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na gesprekken met kinderen over de problemen die zij ervaren bij onder andere huisuitzettingen, inschrijving in gemeenten en voorrang bij toewijzing van een nieuwe woning. De kinderen zeggen niet te worden gehoord over wat zij nodig hebben. En dat terwijl een besluit over huisvesting grote invloed heeft op hun leven.

Schadelijke onzekerheid

Kinderen zonder een vast thuis zijn onzeker over de toekomst. Zij worden vaak geconfronteerd met instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste ouders die niet voldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies van vriendschappen. Dit is schadelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Richtsnoer

Het Kinderrechtencomité dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag geeft richtsnoeren voor het nemen van besluiten die het belang van het kind raken. Het ontwikkelingsbelang van het kind moet worden onderzocht en meegewogen. Het comité stelt dat het noodzakelijk is het kind hierover zelf te spreken. De Kinderombudsman heeft een handreiking gemaakt die gemeenten en Rijksoverheid kan helpen bij dergelijke besluiten over kinderen met huisvestingsproblemen.

“In deze complexe situatie waarin huizen schaars zijn en gemeenten met veel problemen worstelen, realiseer ik mij dat het belang van het kind niet altijd voorrang kan krijgen op alle andere belangen. Dit neemt niet weg dat gemeenten en ook de Rijksoverheid de impact die een besluit heeft op het kind  moeten onderzoeken en meewegen. Kinderen krijgen zo de kans zo goed mogelijk op te groeien. Ondanks hun huisvestingsproblemen”, schrijft Kalverboer op de website van de Kinderombudsman(externe link).

Armoede

Armoede is een belangrijke oorzaak voor huisvestingsproblemen. De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Eén conclusie was dat armoede gevolgen heeft op veel terreinen die voor kinderen belangrijk zijn, waaronder huisvesting. Gemeenten en Rijksoverheid kregen de aanbeveling om integraal armoedebeleid te ontwikkelen met oog voor huisvesting. Deze aanbeveling geldt onverkort. Kalverboer roept gemeenten en Rijksoverheid op om intensief samen te werken voor het beste resultaat voor het kind.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman(externe link) zorgt dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren.

artikel van: https://www.woonbond.nl/nieuws/kind-betaalt-rekening-huisvestingsproblemen?mc_cid=898f4039f0&mc_eid=388f6309ae


Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen

Vandaag heeft minister Ollongren de percentages voor de maximale huurverhoging gepubliceerd. Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%.  Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%.

Eurohuisjes en stapel euromunten
IStock

Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer(externe link).

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders met een middeninkomen die wonen in een sociale huurwoning bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder kunnen een extra, inkomensafhankelijke, huurverhoging krijgen. Vanaf een bruto jaar inkomen van € 44.655,-  ligt de maximale huurverhoging op 5,4%.

Die inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders ook krijgen als ze al in een dure sociale huurwoning wonen. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen. 

Huursombeperking corporaties

Corporaties moeten bovendien de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoning bij corporaties niet hoger dan 1,4% zal zijn. Tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn om extra te investeren in nieuwbouw. Dan kan hier maximaal één procent bovenop komen.

Huurverlaging lagere inkomens

In 2021 krijgen corporatiehuurders met een laag inkomen en hoge huur eenmalig recht op huurverlaging. Lees alles over de eenmalige huurverlaging in ons overzichtsartikel Eenmalige huurverlaging 2021. Voor commerciële huurders is dit niet geregeld. Wel heeft de Eerste Kamer minister Ollongren opgedragen te onderzoeken hoe de regering deze groep huurders wel kan helpen.

Komend kabinet moet doorpakken op betaalbaar wonen

De Woonbond is blij dat er voor het eerst een grens wordt gesteld aan de huurverhoging in de vrije sector. Tegelijkertijd moet een komend kabinet nog grote stappen zetten om de betaalbaarheid van het huren in de vrije én de sociale sector te verbeteren en de woningnood aan te pakken. In de campagne ´Weg met de wooncrisis(externe link)’ roept de Woonbond samen met DeGoedeZaak op tot  het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector en tot een grotere sociale huursector waar lagere en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen.

artikel van: https://www.woonbond.nl/nieuws/huren-kunnen-maximaal-24-procent-stijgen?mc_cid=898f4039f0&mc_eid=388f6309ae

Nieuwe kans voor protest tegen LEAD

Leiden, 24 december 2020, 14:45 uur door Lieuwe van Slooten

Bewoners kunnen sinds vorige week bezwaar maken tegen de drie geplande woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan. Het project LEAD is niet onomstreden. De wijkvereniging roept dan ook op om in actie te komen door een zogeheten ‘zienswijze’ in te dienen. Een poging tot een referendum en meerdere inspraakrondes veranderden tot dusver weinig aan de bouwplannen.

lees verder op: https://sleutelstad.nl/2020/12/24/nieuwe-kans-voor-protest-tegen-lead/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Zo komt het 36e Leidse hofje eruit te zien

Leiden, 24 december 2020, 15:15 uur door Robbert van Cleef

Voor het grootste deel onzichtbaar voor de Leidenaar wordt op dit moment een compleet huizenblok in het centrum van Leiden gerenoveerd. De panden waar het om gaat staan op een A-locatie, maar zijn inmiddels behoorlijk aan het verloederen. Daar begint nu verandering in te komen want de projectontwikkelaar is begonnen met slopen. En de architecten hebben plannen klaarliggen voor de bouw van een modern hofje.

lees verder op: https://sleutelstad.nl/2020/12/24/zo-komt-het-36e-leidse-hofje-eruit-te-zien/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Winnaars winactie enquête HOOD

onder de deelnemers van de enquête die HOOD heeft verspreid werden drie Oudejaarsloten verloot! Inmiddels hebben de winnaars hun loten in ontvangst genomen.

Gefeliciteerd! Meneer Schaap, mevrouw Takx en meneer Leibbrand. Daarbij ook dank aan alle huurders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.