Aantal woningzoekenden dat reageert op één sociale huurwoning opzienbarend hoog

Gemiddeld reageerden in 2019 maar liefst 164 woningzoekenden op één sociale huurwoning in Holland Rijnland. Dat is de regio waar Alphen, Leiden en de Bollenstreek toe behoren. 
Terence Garnier 

Dat zijn er meer dan in 2018. Toen reageerden gemiddeld 109 mensen op een vrijgekomen huurstek, zo meldt Holland Rijnland Wonen (voorheen Woningnet)

Die zag de sociale huurmarkt weer krapper worden. Het aantal woningzoekenden nam toe van 101.800 naar 108.600, maar het aantal verhuringen nam (opnieuw) af: van 3359 in 2018 naar 2966 afgelopen jaar. ,,Het aantal huishoudens groeit sneller dan het aantal huizen.” 

De gemiddelde wachttijd was in 2019 zes jaar. Lees hier over de gemiddelde wachttijd in de regio Woerden.