Algemene Ledenvergadering maandag 2 juni 2008

‘De Vredeskerk’
Van Vollenhovenkade 21
Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.30 uur

Op deze avond staan ondermeer de volgende onderwerpen op de agenda:

• Presentatie van de nieuwe Overlegwet (Nieuwe wet voor het overleg tussen huurdersorganisaties en corporaties)
• Wordt om goedkeuring gevraagd van het jaarverslag 2007
• Wordt de stand van zaken toegelicht rond de werving en benoeming van nieuwe bestuursleden
• En wordt een overzicht gegeven van resultaten van de enquête (Energie gedeelte)

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Wij zouden het bovendien erg leuk vinden als u ons (digitale) foto’s zou willen sturen van speelvoorzieningen in uw complex die we als illustratie kunnen gebruiken voor ons jaarverslag.

Download (PDF):
Agenda Algemene Ledenvergadering 2 juni 2008