Auteursarchief: Lucia Thielman

Start uitvoering project Brahmslaan

Op maandag 22 maart is het project Brahmslaan echt van start gegaan met de sloop van de gymzaal aan Brahmslaan 80.  Ontwikkelaar Sustay realiseert op deze locatie in opdracht van Ons Doel 25 duurzame sociale huurappartementen.  

Het gebouw bevat 2 studio’s van 29 m2 en 23 appartementen van 50 m2 voor 1 en 2-persoons huishoudens.   De woningen zijn ook geschikt voor ouderen en mindervaliden. De brede galerijen en de aanwezigheid van een lift zorgen voor een gemakkelijke toegang tot de woning.

De appartementen worden duurzaam gebouwd. De constructie is van hout. Voordelen hiervan zijn:

* snellere bouwtijd  

* het gebouw is lichter dan beton

* de bouw heeft een positieve CO2 balans

* milieuvriendelijke manier van bouwen.

De woningen worden voorzien van zonnepanelen. Niet alleen de bouw is dus duurzaam, ook wonen in een van de appartementen draagt bij aan duurzaam leven. Ons Doel levert hiermee een belangrijke bijdrage aan duurzame vernieuwing in deze wijk.   

De bouw start in juni van dit jaar. De geplande oplevering is in het eerste kwartaal van 2022. Houd de website van Ons Doel in de gaten voor meer nieuws over dit project en de start van de verhuur!

Tijdens de bouw is Sustay verantwoordelijk voor de uitvoering. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Robin via robinsustaynl.

https://www.onsdoel.nl/over-ons/nieuws-publicaties/laatste-nieuws/nieuwsbericht/start-uitvoering-project-brahmslaan

Vrijwel zeker geen woningbouw langs water Kaasmarkt

Leiden, 28 april 2021, 15:41 uur door Chris de Waard

De Kaasmarkt wordt mogelijk een groen binnenstadspark aan het water. De melden de wethouders Spijker (D66) en North (GroenLinks) vandaag in een gezamenlijke toelichting op het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Of eigenlijk voorstellen. Het college legt de raad namelijk twee opties voor. Eén met de bouw van herenhuizen langs het water en eentje zonder extra bebouwing. “GroenLinks kiest voor geen kadewoningen”, zegt raadslid Ivo van Spronsen. “D66 neigt ook naar geen bebouwing”, laat raadslid Sander van Diepen van die partij weten. De derde collegepartij, de PvdA, houdt vooralsnog wel vast aan de bouw van de kadewoningen. Dat meldt duoraadslid Arjen Liemburg

Hoe het nieuwe plein er precies uit gaat zien wordt nader uitgewerkt als de raad een keuze heeft gemaakt. Bij de herinrichting van de Kaasmarkt verdwijnt in elk geval het gros van de parkeerplaatsen. Er blijven er maximaal 25 over. Het gaat daarbij onder meer om enkele plekken voor invaliden en ook voor elektrische (deel)auto’s. Ook voor de eigenaren van garageboxen die uitkomen op het plein blijft het mogelijk om hun auto’s daar in te parkeren. Het plein moet sowieso behoorlijk groen worden. Een motie van die strekking werd eerder al door de Leidse gemeenteraad aangenomen. Dus ook als er kadewoningen er wel komen.

Op de hoeken van het plein worden de komende jaren wel bouwplannen gerealiseerd. Het gaat daarbij om een fikse opknapbeurt van de Kaasmarktschool. De huidige gebruikers, veelal kunstenaars, onderzoeken momenteel of ze die herontwikkeling zelf ter hand kunnen nemen. Voor de hoek met de Middelweg worden plannen gemaakt voor woningen achter de hoge gemetselde muur en bij de Koppenhinksteeg is architect Hans Bakker van Atrium Vastgoed nog in gesprek met de gemeente over de appartementen die hij daar wil bouwen.

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2021/04/28/vrijwel-zeker-geen-woningbouw-langs-water-kaasmarkt/

Problemen nieuwe huurwoningen Leidse Schans aan de kaak gesteld

Leiden, 1 mei 2021, 12:12 uur door Lieuwe van Slooten

“Junks slapen in het trappenhuis, rioolwater komt omhoog, afval blijft liggen.” De splinternieuwe appartementen van studentencampus YOURS op de Leidse Schans zijn pas net opgeleverd, maar er spelen nu al meerdere problemen. Volgens de VVD lijkt het erop dat ze ‘te snel uit de grond zijn gestampt’. “Zeker bij de nieuwe trots van Leiden is dit zorgelijk”, zegt raadslid Maarten de Crom.

De partij heeft gesproken met meerdere mensen die er pas net wonen. “Doordat de buitendeuren niet goed dicht gaan slapen er junks in het trappenhuis”, zegt duo-raadslid Maaike van Vliet. Dat is niet het enige. “In de benedenwoningen komt het rioolwater omhoog, is het laminaat kapot en zijn er veel vlekken op de muur. Daarnaast is de afvalvoorziening niet op orde.”

Hand
De studentencampus YOURS staat in de Lammenschansdriehoek waar de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Bedrijven trekken er weg waardoor er een echte nieuwe woonwijk ontstaat. Dat blijkt nog niet helemaal goed te gaan. Zo heerst er in de studentenflat aan het Omegaplantsoen onvrede over de hoge verwarmingskosten. Deze kosten lopen soms zo op, dat studenten er liever voor kiezen om de verwarming uit te laten.

Over de warmtekosten stelt D66 vragen aan het stadsbestuur en over problemen bij nieuwe appartementen van YOURS heeft de VVD vragen gesteld. De politiek wil er zo scherp op zijn dat het bebouwen van de nieuwe woonwijk zorgvuldig gebeurt. “Kwantiteit moet niet boven kwaliteit gaan”, zegt De Crom. Wethouder Fleur Spijker erkent de opstartproblemen en laat uitzoeken wat er precies aan de hand is.

Leidse Schans

Leiden verstrekt startersleningen voor aankoop eerste woning

Leidenaars die hun eerste woning willen kopen kunnen daarvoor binnenkort een starterslening krijgen bij de gemeente. Tenminste, als de gemeenteraad ermee akkoord gaat.

Met deze regeling wil het college de positie van de koopstarter in Leiden versterken. Hierom werd eerder verzocht door de VVD en de SP.  Raadsleden Verbree en De Crom (VVD) en Kersten (PS) dienden hiervoor de motie  ‘Start me up: aan de slag met een starterslening’ in.

30.000 euro
Het stadsbestuur stelt maximaal een lening van 30.000 euro beschikbaar om mensen te helpen bij de koop van hun eerste woning waarvoor zij de financiering zonder starterslening niet rondkrijgen.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan deze lening.  Zo moet de aanvrager de afgelopen tien jaar minimaal drie jaar in Leiden ingeschreven zijn of in Leiden werken, en is een van de aanvragers niet ouder dan 35. Ook wordt er een maximum gesteld aan de koopsom. Die mag niet hoger zijn dan de norm die de Nationale Hypotheek Garantie hanteert. De NHG-norm bedraagt momenteel 325.000 euro.

Burgemeester en wethouders willen de komende anderhalf jaar in totaal 2,6 miljoen reserveren voor deze startersleningen. Als de gemeenteraad met de startersleningen instemt, wordt een verordening opgesteld. De starterslening kan na vaststelling van deze verordening ingaan.

artikel via https://sleutelstad.nl/2021/05/02/leiden-verstrekt-startersleningen-voor-aankoop-eerste-woning/

Steeds meer woningen in Leiden gekocht door investeerders

Het aantal woningen in Leiden dat door investeerders is gekocht is het afgelopen jaar gestegen met 10.3 procent. Uit gegevens van mediapartner Omroep West en het Kadaster blijkt dat meer dan een kwart (26,7 procent) van de in 2020 verkochte woningen, naar investeerders ging. In totaal zijn dat 532 woningen.

Deze trend is al een aantal jaar gaande en zet nog altijd door. Ook in buurgemeenten worden steeds meer woningen door investeerders gekocht in plaats van door mensen die zelf in het huis gaan wonen. Met name in Oegstgeest nam het een vlucht. Daar werden in 2020 ten opzichte van 2019 13,4 procent meer huizen verkocht aan investeerders. In totaal zijn dat 134 huizen, 23,6 procent van de totale verkoop.

In Voorschoten gingen er 40 woningen naar investeerders. Dat is 11,2 procent van de totale verkoop in 2020. En in Leiderdorp bedroeg dat 36 woningen. 8 procent van de totale verkoop. In beide gemeenten was dit ten opzichte van het jaar ervoor een stijging van 1 procent. Alleen over de gemeente Zoeterwoude  kon het kadaster geen betrouwbare cijfers verstrekken omdat in 2020 minder dan 10 huizen zijn aangekocht door investeerders.

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2021/05/02/steeds-meer-woningen-in-leiden-gekocht-door-investeerders/

Zo moet het nieuwe stationsgebied in Leiden eruit gaan zien

LEIDEN – Meer groen en nieuwe bestrating: zo moet het nieuwe stationsgebied van Leiden er in de toekomst uit gaan zien, zo blijkt uit de gebiedsvisie van de gemeente. Het stationsgebied moet een ‘ontmoetingsplek’ worden waar duurzame mobiliteit, klimaatadaptie en biodiversiteit centraal staan. De gebiedsvisie vervangt het stedenbouwkundigplan uit 2012.

De nieuwe gebiedsvisie is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zo beaamt de gemeente. Sinds eind 2019 is de gemeente met die partijen in gesprek geweest. ‘Het stationsgebied is een plek waar veel samenkomt: wonen, werken, reizen en verblijven. Het is de plek waar we als college aan de slag moeten en willen om klaar te zijn voor de toekomst’, zegt wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen). 

‘We hebben een flinke woningbouwopgave, het aantal reizigers groeit en de werkgelegenheid op het Leiden Bio Science Park groeit ook. De gebiedsvisie is het resultaat van een mooi proces dat we de afgelopen anderhalf jaar met de stad hebben doorlopen’, aldus Spijker.

verder lezen kan op https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/zo-moet-het-nieuwe-stationsgebied-in-leiden-eruit-gaan-zien

Gemeenten gaan samen investeren in warmterotonde

7 april 2021, 18:17 uur door Cor van der Velden

Zes gemeenten in de Leidse regio gaan samenwerken aan een nieuw duurzaam warmtenet. Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk willen samen twee miljoen euro ter beschikking stellen voor de warmterotonde met restwarmte uit de haven van Rotterdam. Bijna de helft van dat geld komt uit Leiden.

“Het plan is duurzaam, haalbaar en betaalbaar”, licht Fleur Spijker, Leids wethouder van Duurzame Verstedelijking, het plan toe. Volgens het plan komt er een grote pijpleiding, de zogenaamde ‘warmterotonde’, uit de Rotterdamse haven via Den Haag naar de regio Leiden.

Omdat dat veel geld kost, werd er eerder nog gemeld dat gemeentes van tevoren een bepaalde warmte-afname moesten garanderen. Die voorwaarde is inmiddels van de baan, en de gemeenten gaan nu samen twee miljoen euro investeren om de infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe pijpleiding. Spijker legt uit waarom dat nodig is. “Wij laten met deze investering zien dat we ons graag aansluiten op de warmte uit Rotterdam. Dat geeft de Gasunie, die de pijpleiding moet leggen, het vertrouwen dat het project voor hen rendabel wordt.”

Onzekerheid
Er is nog geen garantie dat de pijp er echt gaat komen. “We hebben de intentie uitgesproken dat het gaat gebeuren”, zegt Spijker hoopvol. “Ik ga ervan uit dat het doorgaat, maar het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam moeten er nog over besluiten. Er is dus nog geen zekerheid.” Mocht het niet doorgaan, dan is er nog niks verloren, meent Spijker. “We moeten sowieso investeren in een duurzamer warmtenet.”

Deze zomer moet concreet worden hoe de beschikbare twee miljoen euro wordt uitgegeven. Ook wordt er verkend of het nut heeft om een regionaal investeringsfonds op te richten. Spijker legt uit: “Dat kan financiële zekerheid aan het plan geven. Maar we moeten nog uitzoeken of investeerders bereid zijn om geld in te leggen, en of dat ook echt de gewenste zekerheid oplevert.” Op de vraag wanneer het hele project af moet zijn, kon de wethouder nog niet precies antwoord geven. “Als alles meezit, kan de pijp in 2026 in de grond liggen. Maar er zitten dus nog een aantal onzekerheden in dit proces.”

lees het stuk ook op: https://sleutelstad.nl/2021/04/07/gemeenten-gaan-samen-investeren-in-warmterotonde/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Gemeente staat hoogbouw in Leiden toe op vier plekken

Leiden, 7 april 2021, 15:37 uur door Lieuwe van Slooten

Leiden gaat de lucht in. Op vier plekken in de stad heeft de gemeente toestemming gegeven om woontorens van boven de zeventig meter te bouwen. Dat gebeurt op strategische locaties. Bij stations of snelwegen en goed passend in de omgeving. “We hebben niet veel ruimte en willen graag woningen bouwen. Hoogbouw is de enige oplossing”, zegt stedenbouwkundige Leon de Laat.

De hoogbouw van boven de zeventig meter komt met name in de buurt van het centraal station. Naast het bouwproject LEAD langs de Willem de Zwijgerlaan (zo’n 500 meter), zijn daar nog twee plekken aangewezen. Dat is niet zonder reden. “Het is een van de best bereikbare plekken. Als je minder verkeer wilt, dan moet je dichter op het openbaar vervoer en de werkplekken bouwen”, zegt De Laat.

Het brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo ligt het station in Leiden vlakbij de historische binnenstad. “Dat is een dilemma”, zegt De Laat. “Als je in het centrum bent, wil je niet te veel merken van de hoogbouw. Daarom zijn we heel voorzichtig in het aanwijzen van plekken waar het hoger mag dan zeventig meter”, aldus de stedenbouwkundige.

Een vierde plek waar de gemeente Leiden hoogbouw van boven de zeventig meter wil toestaan, is bij de A44. Daar moet een volledige nieuwe wijk komen met afwisselend hoog- en laagbouw. “Je hebt hier relatief weinig omwonenden. Het is een van de laatste lege plekken van Leiden”, zegt De Laat.

Leidse Plint
Vanuit de politiek is er begrip voor de bouwopgave van de gemeente Leiden, maar het CDA heeft wel een paar voorwaarden. Zo wil de partij dat er voldoende draagvlak is, het past in de stad qua parkeren en ontsluiting en dat er voldoende voorzieningen omheen komen. “Als dat niet gebeurt, worden mensen heel boos”, zegt raadslid Josine Heijnen. Ze verwijst naar de situatie rondom LEAD, waar bewoners een referendum tegen het project probeerden af te dwingen. “Toen kwamen mensen bijna met fakkels en hooivorken naar het stadhuis”, aldus Heijnen.

Coalitiepartij D66 kijkt met meer enthousiasme naar het idee om de lucht in te gaan. “Het is hard nodig. En als we niet de polder of het groen in willen, dan moeten we de hoogte in”, zegt Sander van Diepen, raadslid van D66. Bij de komst van nieuwe woningen hoeven omwonenden zich wat hem betreft geen zorgen te maken over een overvloed aan auto’s. “We moeten naar een nieuw type wonen. Het is niet meer gebruikelijk om een auto te hebben als je dicht bij het station woont.” Verder wil hij graag dat hoogbouw er mooi uit komt te zien. “Dat kan door te toevoegen van accenten. Bijvoorbeeld een echte Leidse plint.”

Ver
In de ‘Week van de Leidse Hoogte’ ging de gemeente begin dit jaar in gesprek met de inwoners. Uit die stadsenquête kwam naar voren dat veel Leidenaren nog wel kritisch zijn. Dat bleek ook bij LEAD, waar bewoners een referendum probeerden af te dwingen. Daarom wil de gemeente een extra kwaliteitstoets bij hoogbouwprojecten. “Dat wil zeggen dat de buurt kan meepraten over hoe het eruit komt te zien. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de bezonning en de lichtinval? Na de kwaliteitstoets kan de gemeente pas een vergunning afgeven”, zegt De Laat.

Van de vier hoogbouwprojecten is LEAD als enige in een ver gevorderd stadium. Daar komen drie torens van 65, 86 en 115 meter hoog met koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. Voor de andere plekken moet de gemeenteraad eerst nog instemmen met de omgevingsvisie. Vervolgens moet er nog iemand komen die ook daadwerkelijk de hoogbouwprojecten wil gaan realiseren. Leiden« Ook deze zomer geen Werfpop

Lees het bericht ook op: https://sleutelstad.nl/2021/04/07/gemeente-staat-hoogbouw-in-leiden-toe-op-vier-plekken/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

136 nieuwe huurwoningen aan Turkooislaan

24 december 2020

LEIDEN – Woningcorporatie Portaal en de raad Vastgoed hebben vorige week hun handtekening gezet onder een koopovereenkomst. Dankzij deze koopovereenkomst is Portaal nu eigenaar van de grond aan de Turkooislaan 131 in Leiden. Het pand dat op dit moment op de grond staat werd tijdelijk gebruikt als kinderdagverblijf en als huisvesting voor arbeidsmigranten

lees verder op: https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/136-nieuwe-huurwoningen-aan-turkooislaan

Kind betaalt rekening bij huisvestingsproblemen

21 december 2020

Het ontbreken van een vast thuisadres is schadelijk voor kinderen, maar gemeenten zien dat nog te vaak over het hoofd volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Huisvesting is volgens haar cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving voor een kind om goed op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Als gemeenten de gevolgen van het huisvestingsprobleem op het leven van kinderen niet meenemen in besluiten, breng dit kinderen extra schade toe. 

Bron: Getty Images

“Het belang van kinderen moet een vaste plek krijgen in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. Waar nodig moeten wet- en regelgeving, beleid en uitvoering hiervoor worden aangepast.” Dit zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na gesprekken met kinderen over de problemen die zij ervaren bij onder andere huisuitzettingen, inschrijving in gemeenten en voorrang bij toewijzing van een nieuwe woning. De kinderen zeggen niet te worden gehoord over wat zij nodig hebben. En dat terwijl een besluit over huisvesting grote invloed heeft op hun leven.

Schadelijke onzekerheid

Kinderen zonder een vast thuis zijn onzeker over de toekomst. Zij worden vaak geconfronteerd met instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste ouders die niet voldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies van vriendschappen. Dit is schadelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Richtsnoer

Het Kinderrechtencomité dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag geeft richtsnoeren voor het nemen van besluiten die het belang van het kind raken. Het ontwikkelingsbelang van het kind moet worden onderzocht en meegewogen. Het comité stelt dat het noodzakelijk is het kind hierover zelf te spreken. De Kinderombudsman heeft een handreiking gemaakt die gemeenten en Rijksoverheid kan helpen bij dergelijke besluiten over kinderen met huisvestingsproblemen.

“In deze complexe situatie waarin huizen schaars zijn en gemeenten met veel problemen worstelen, realiseer ik mij dat het belang van het kind niet altijd voorrang kan krijgen op alle andere belangen. Dit neemt niet weg dat gemeenten en ook de Rijksoverheid de impact die een besluit heeft op het kind  moeten onderzoeken en meewegen. Kinderen krijgen zo de kans zo goed mogelijk op te groeien. Ondanks hun huisvestingsproblemen”, schrijft Kalverboer op de website van de Kinderombudsman(externe link).

Armoede

Armoede is een belangrijke oorzaak voor huisvestingsproblemen. De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Eén conclusie was dat armoede gevolgen heeft op veel terreinen die voor kinderen belangrijk zijn, waaronder huisvesting. Gemeenten en Rijksoverheid kregen de aanbeveling om integraal armoedebeleid te ontwikkelen met oog voor huisvesting. Deze aanbeveling geldt onverkort. Kalverboer roept gemeenten en Rijksoverheid op om intensief samen te werken voor het beste resultaat voor het kind.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman(externe link) zorgt dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren.

artikel van: https://www.woonbond.nl/nieuws/kind-betaalt-rekening-huisvestingsproblemen?mc_cid=898f4039f0&mc_eid=388f6309ae