Wat wil HOOD?

HOOD zet zich onder andere in voor
• de jaarlijkse huurverhoging
• de kwaliteit van de dienstverlening van Ons Doel
• de kwaliteit van de woning (staat van onderhoud)
• het opzetten en adviseren van bewonerscommissies
• de rol en invloed van huurders bij sloop en verkoop van woningen
• adviseren van bewonersorganisaties bij het ontwikkelen van een wijkvisie