HOOD Nieuws nummer 3 van 2013

In dit HOOD Nieuws ondermeer:

· Persoonlijke oproep van de voorzitter van HOOD
· Inkomensafhankelijke huurverhoging niet van de baan
· Nieuw Leids Sociaal Statuut ondertekend
· Warmtewet treedt in werking op 1 januari 2014
· Afscheid Eva Klein Schiphorst van de Raad van Commissarissen
· Benoeming Herman Michels als nieuw lid van de Raad van Commissarissen

Download (PDF):
HOOD Nieuwsbrief 2013 nr. 3