Gemeenten gaan samen investeren in warmterotonde

7 april 2021, 18:17 uur door Cor van der Velden

Zes gemeenten in de Leidse regio gaan samenwerken aan een nieuw duurzaam warmtenet. Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk willen samen twee miljoen euro ter beschikking stellen voor de warmterotonde met restwarmte uit de haven van Rotterdam. Bijna de helft van dat geld komt uit Leiden.

“Het plan is duurzaam, haalbaar en betaalbaar”, licht Fleur Spijker, Leids wethouder van Duurzame Verstedelijking, het plan toe. Volgens het plan komt er een grote pijpleiding, de zogenaamde ‘warmterotonde’, uit de Rotterdamse haven via Den Haag naar de regio Leiden.

Omdat dat veel geld kost, werd er eerder nog gemeld dat gemeentes van tevoren een bepaalde warmte-afname moesten garanderen. Die voorwaarde is inmiddels van de baan, en de gemeenten gaan nu samen twee miljoen euro investeren om de infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe pijpleiding. Spijker legt uit waarom dat nodig is. “Wij laten met deze investering zien dat we ons graag aansluiten op de warmte uit Rotterdam. Dat geeft de Gasunie, die de pijpleiding moet leggen, het vertrouwen dat het project voor hen rendabel wordt.”

Onzekerheid
Er is nog geen garantie dat de pijp er echt gaat komen. “We hebben de intentie uitgesproken dat het gaat gebeuren”, zegt Spijker hoopvol. “Ik ga ervan uit dat het doorgaat, maar het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam moeten er nog over besluiten. Er is dus nog geen zekerheid.” Mocht het niet doorgaan, dan is er nog niks verloren, meent Spijker. “We moeten sowieso investeren in een duurzamer warmtenet.”

Deze zomer moet concreet worden hoe de beschikbare twee miljoen euro wordt uitgegeven. Ook wordt er verkend of het nut heeft om een regionaal investeringsfonds op te richten. Spijker legt uit: “Dat kan financiële zekerheid aan het plan geven. Maar we moeten nog uitzoeken of investeerders bereid zijn om geld in te leggen, en of dat ook echt de gewenste zekerheid oplevert.” Op de vraag wanneer het hele project af moet zijn, kon de wethouder nog niet precies antwoord geven. “Als alles meezit, kan de pijp in 2026 in de grond liggen. Maar er zitten dus nog een aantal onzekerheden in dit proces.”

lees het stuk ook op: https://sleutelstad.nl/2021/04/07/gemeenten-gaan-samen-investeren-in-warmterotonde/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Gemeente staat hoogbouw in Leiden toe op vier plekken

Leiden, 7 april 2021, 15:37 uur door Lieuwe van Slooten

Leiden gaat de lucht in. Op vier plekken in de stad heeft de gemeente toestemming gegeven om woontorens van boven de zeventig meter te bouwen. Dat gebeurt op strategische locaties. Bij stations of snelwegen en goed passend in de omgeving. “We hebben niet veel ruimte en willen graag woningen bouwen. Hoogbouw is de enige oplossing”, zegt stedenbouwkundige Leon de Laat.

De hoogbouw van boven de zeventig meter komt met name in de buurt van het centraal station. Naast het bouwproject LEAD langs de Willem de Zwijgerlaan (zo’n 500 meter), zijn daar nog twee plekken aangewezen. Dat is niet zonder reden. “Het is een van de best bereikbare plekken. Als je minder verkeer wilt, dan moet je dichter op het openbaar vervoer en de werkplekken bouwen”, zegt De Laat.

Het brengt ook uitdagingen met zich mee. Zo ligt het station in Leiden vlakbij de historische binnenstad. “Dat is een dilemma”, zegt De Laat. “Als je in het centrum bent, wil je niet te veel merken van de hoogbouw. Daarom zijn we heel voorzichtig in het aanwijzen van plekken waar het hoger mag dan zeventig meter”, aldus de stedenbouwkundige.

Een vierde plek waar de gemeente Leiden hoogbouw van boven de zeventig meter wil toestaan, is bij de A44. Daar moet een volledige nieuwe wijk komen met afwisselend hoog- en laagbouw. “Je hebt hier relatief weinig omwonenden. Het is een van de laatste lege plekken van Leiden”, zegt De Laat.

Leidse Plint
Vanuit de politiek is er begrip voor de bouwopgave van de gemeente Leiden, maar het CDA heeft wel een paar voorwaarden. Zo wil de partij dat er voldoende draagvlak is, het past in de stad qua parkeren en ontsluiting en dat er voldoende voorzieningen omheen komen. “Als dat niet gebeurt, worden mensen heel boos”, zegt raadslid Josine Heijnen. Ze verwijst naar de situatie rondom LEAD, waar bewoners een referendum tegen het project probeerden af te dwingen. “Toen kwamen mensen bijna met fakkels en hooivorken naar het stadhuis”, aldus Heijnen.

Coalitiepartij D66 kijkt met meer enthousiasme naar het idee om de lucht in te gaan. “Het is hard nodig. En als we niet de polder of het groen in willen, dan moeten we de hoogte in”, zegt Sander van Diepen, raadslid van D66. Bij de komst van nieuwe woningen hoeven omwonenden zich wat hem betreft geen zorgen te maken over een overvloed aan auto’s. “We moeten naar een nieuw type wonen. Het is niet meer gebruikelijk om een auto te hebben als je dicht bij het station woont.” Verder wil hij graag dat hoogbouw er mooi uit komt te zien. “Dat kan door te toevoegen van accenten. Bijvoorbeeld een echte Leidse plint.”

Ver
In de ‘Week van de Leidse Hoogte’ ging de gemeente begin dit jaar in gesprek met de inwoners. Uit die stadsenquête kwam naar voren dat veel Leidenaren nog wel kritisch zijn. Dat bleek ook bij LEAD, waar bewoners een referendum probeerden af te dwingen. Daarom wil de gemeente een extra kwaliteitstoets bij hoogbouwprojecten. “Dat wil zeggen dat de buurt kan meepraten over hoe het eruit komt te zien. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de bezonning en de lichtinval? Na de kwaliteitstoets kan de gemeente pas een vergunning afgeven”, zegt De Laat.

Van de vier hoogbouwprojecten is LEAD als enige in een ver gevorderd stadium. Daar komen drie torens van 65, 86 en 115 meter hoog met koop- en huurwoningen in verschillende segmenten. Voor de andere plekken moet de gemeenteraad eerst nog instemmen met de omgevingsvisie. Vervolgens moet er nog iemand komen die ook daadwerkelijk de hoogbouwprojecten wil gaan realiseren. Leiden« Ook deze zomer geen Werfpop

Lees het bericht ook op: https://sleutelstad.nl/2021/04/07/gemeente-staat-hoogbouw-in-leiden-toe-op-vier-plekken/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

136 nieuwe huurwoningen aan Turkooislaan

24 december 2020

LEIDEN – Woningcorporatie Portaal en de raad Vastgoed hebben vorige week hun handtekening gezet onder een koopovereenkomst. Dankzij deze koopovereenkomst is Portaal nu eigenaar van de grond aan de Turkooislaan 131 in Leiden. Het pand dat op dit moment op de grond staat werd tijdelijk gebruikt als kinderdagverblijf en als huisvesting voor arbeidsmigranten

lees verder op: https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/136-nieuwe-huurwoningen-aan-turkooislaan

Kind betaalt rekening bij huisvestingsproblemen

21 december 2020

Het ontbreken van een vast thuisadres is schadelijk voor kinderen, maar gemeenten zien dat nog te vaak over het hoofd volgens kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Huisvesting is volgens haar cruciaal voor een veilige en stabiele omgeving voor een kind om goed op te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. Als gemeenten de gevolgen van het huisvestingsprobleem op het leven van kinderen niet meenemen in besluiten, breng dit kinderen extra schade toe. 

Bron: Getty Images

“Het belang van kinderen moet een vaste plek krijgen in besluiten die gemeenten nemen over de huisvesting van gezinnen. Waar nodig moeten wet- en regelgeving, beleid en uitvoering hiervoor worden aangepast.” Dit zegt Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer na gesprekken met kinderen over de problemen die zij ervaren bij onder andere huisuitzettingen, inschrijving in gemeenten en voorrang bij toewijzing van een nieuwe woning. De kinderen zeggen niet te worden gehoord over wat zij nodig hebben. En dat terwijl een besluit over huisvesting grote invloed heeft op hun leven.

Schadelijke onzekerheid

Kinderen zonder een vast thuis zijn onzeker over de toekomst. Zij worden vaak geconfronteerd met instabiliteit door vele verhuizingen, gestreste ouders die niet voldoende tijd en aandacht voor hen hebben, wisselingen van school en verlies van vriendschappen. Dit is schadelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Richtsnoer

Het Kinderrechtencomité dat toezicht houdt op de naleving van het Kinderrechtenverdrag geeft richtsnoeren voor het nemen van besluiten die het belang van het kind raken. Het ontwikkelingsbelang van het kind moet worden onderzocht en meegewogen. Het comité stelt dat het noodzakelijk is het kind hierover zelf te spreken. De Kinderombudsman heeft een handreiking gemaakt die gemeenten en Rijksoverheid kan helpen bij dergelijke besluiten over kinderen met huisvestingsproblemen.

“In deze complexe situatie waarin huizen schaars zijn en gemeenten met veel problemen worstelen, realiseer ik mij dat het belang van het kind niet altijd voorrang kan krijgen op alle andere belangen. Dit neemt niet weg dat gemeenten en ook de Rijksoverheid de impact die een besluit heeft op het kind  moeten onderzoeken en meewegen. Kinderen krijgen zo de kans zo goed mogelijk op te groeien. Ondanks hun huisvestingsproblemen”, schrijft Kalverboer op de website van de Kinderombudsman(externe link).

Armoede

Armoede is een belangrijke oorzaak voor huisvestingsproblemen. De Kinderombudsman heeft in 2017 onderzoek gedaan naar kinderen in armoede. Eén conclusie was dat armoede gevolgen heeft op veel terreinen die voor kinderen belangrijk zijn, waaronder huisvesting. Gemeenten en Rijksoverheid kregen de aanbeveling om integraal armoedebeleid te ontwikkelen met oog voor huisvesting. Deze aanbeveling geldt onverkort. Kalverboer roept gemeenten en Rijksoverheid op om intensief samen te werken voor het beste resultaat voor het kind.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman(externe link) zorgt dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren.

artikel van: https://www.woonbond.nl/nieuws/kind-betaalt-rekening-huisvestingsproblemen?mc_cid=898f4039f0&mc_eid=388f6309ae


Huren kunnen maximaal met 2,4 procent stijgen

Vandaag heeft minister Ollongren de percentages voor de maximale huurverhoging gepubliceerd. Voor zowel de vrije als de sociale huursector ligt de maximale huurverhoging komend jaar op 2,4%.  Middeninkomens in een sociale huurwoning kunnen wel nog een extra hoge huurverhoging krijgen die oploopt tot maximaal 5,4%.

Eurohuisjes en stapel euromunten
IStock

Het is voor het eerst dat er een maximale jaarlijkse huurverhoging gaat gelden voor de vrije sector. De wet die dit vast gaat stellen moet nog wel worden aangenomen door het parlement, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer(externe link).

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Huurders met een middeninkomen die wonen in een sociale huurwoning bij een woningcorporatie of bij een particuliere verhuurder kunnen een extra, inkomensafhankelijke, huurverhoging krijgen. Vanaf een bruto jaar inkomen van € 44.655,-  ligt de maximale huurverhoging op 5,4%.

Die inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen huurders ook krijgen als ze al in een dure sociale huurwoning wonen. Er zijn huurders die al meer betalen dan de sociale huurgrens, maar toch jaar op jaar een extra hoge huurverhoging krijgen. 

Huursombeperking corporaties

Corporaties moeten bovendien de gemiddelde huurverhoging over alle sociale huurwoningen (de ‘huursom’) beperken tot inflatie. Dat betekent dat de gemiddelde huurverhoging van sociale huurwoning bij corporaties niet hoger dan 1,4% zal zijn. Tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn om extra te investeren in nieuwbouw. Dan kan hier maximaal één procent bovenop komen.

Huurverlaging lagere inkomens

In 2021 krijgen corporatiehuurders met een laag inkomen en hoge huur eenmalig recht op huurverlaging. Lees alles over de eenmalige huurverlaging in ons overzichtsartikel Eenmalige huurverlaging 2021. Voor commerciële huurders is dit niet geregeld. Wel heeft de Eerste Kamer minister Ollongren opgedragen te onderzoeken hoe de regering deze groep huurders wel kan helpen.

Komend kabinet moet doorpakken op betaalbaar wonen

De Woonbond is blij dat er voor het eerst een grens wordt gesteld aan de huurverhoging in de vrije sector. Tegelijkertijd moet een komend kabinet nog grote stappen zetten om de betaalbaarheid van het huren in de vrije én de sociale sector te verbeteren en de woningnood aan te pakken. In de campagne ´Weg met de wooncrisis(externe link)’ roept de Woonbond samen met DeGoedeZaak op tot  het aan banden leggen van woekerprijzen in de vrije sector en tot een grotere sociale huursector waar lagere en middeninkomens betaalbaar kunnen wonen.

artikel van: https://www.woonbond.nl/nieuws/huren-kunnen-maximaal-24-procent-stijgen?mc_cid=898f4039f0&mc_eid=388f6309ae

Nieuwe kans voor protest tegen LEAD

Leiden, 24 december 2020, 14:45 uur door Lieuwe van Slooten

Bewoners kunnen sinds vorige week bezwaar maken tegen de drie geplande woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan. Het project LEAD is niet onomstreden. De wijkvereniging roept dan ook op om in actie te komen door een zogeheten ‘zienswijze’ in te dienen. Een poging tot een referendum en meerdere inspraakrondes veranderden tot dusver weinig aan de bouwplannen.

lees verder op: https://sleutelstad.nl/2020/12/24/nieuwe-kans-voor-protest-tegen-lead/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Zo komt het 36e Leidse hofje eruit te zien

Leiden, 24 december 2020, 15:15 uur door Robbert van Cleef

Voor het grootste deel onzichtbaar voor de Leidenaar wordt op dit moment een compleet huizenblok in het centrum van Leiden gerenoveerd. De panden waar het om gaat staan op een A-locatie, maar zijn inmiddels behoorlijk aan het verloederen. Daar begint nu verandering in te komen want de projectontwikkelaar is begonnen met slopen. En de architecten hebben plannen klaarliggen voor de bouw van een modern hofje.

lees verder op: https://sleutelstad.nl/2020/12/24/zo-komt-het-36e-leidse-hofje-eruit-te-zien/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief

Winnaars winactie enquête HOOD

onder de deelnemers van de enquête die HOOD heeft verspreid werden drie Oudejaarsloten verloot! Inmiddels hebben de winnaars hun loten in ontvangst genomen.

Gefeliciteerd! Meneer Schaap, mevrouw Takx en meneer Leibbrand. Daarbij ook dank aan alle huurders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen.

Sociale huurmarkt: aantal woningzoekenden groeit, minder woningen beschikbaar

foto van Chris de Waard

24 juli 2020, 11:25 uur door Arjen Kennis

De druk op de markt van sociale huurwoningen neemt toe in de regio Holland Rijnland. Het aantal ingeschreven woningzoekenden is aan het einde van het tweede kwartaal van dit jaar gestegen naar 112.019, dat zijn er ruim 10.000 meer dan vorig jaar. De wachttijden voor een woning blijven lang. Zo staan woningzoekenden in Voorschoten gemiddeld 74 maanden ingeschreven.