Energiepark moet plek worden voor wonen, werken en recreëren

12 mei 2021

LEIDEN – Als het aan de gemeente ligt wordt het Energiepark een gebied om te wonen, te werken en te recreëren. Hierbij wil de gemeente met respect voor het industriële heden en verleden omgaan.

De gemeente wil langs de Maresingel een nieuw stadspark met ruimte voor diverse activiteiten, van sport, kleinschalige evenementen tot oude ambachten. Rond de 250 huur- en koopwoningen krijgen een plek aan de Langegracht. De gevel van Nieuwe Energie wordt ‘open gemaakt’ om aan te sluiten op het park en ruimte te bieden aan o.a. horeca. Ook krijgt PLNT een plek in het gebouw. Maatschappelijke opvang de Binnenvest verhuist naar nieuwbouw elders in het gebied met formele ingang aan de Langegracht. In en rond industrieel erfgoedgebouwen is ruimte voor kleinschalige culturele programma’s. Zo richten Leidse beeldend kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler, onder de naam EST hier een cultureel centrum in. Aan het Ambachtsplein, waar brouwerij Pronck en steenhouwerij BamBam al gevestigd zijn, komt een zogenaamd Makershuis. Hier krijgen verschillende ambachten een plek.

Afgelopen zomer heeft de gemeente, na het vaststellen van de gebiedsvisie Energiepark en omgeving, besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Na acht maanden onderzoek en participatie is een ontwikkelingsplan hiervan de uitkomst. ‘Nu beginnen we echt,’ licht wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijk) toe. ‘Als de gemeenteraad het Kaderbesluit vaststelt, gaan we aan de slag met een bijzondere en spannende gebiedsontwikkeling die een aantal jaren gaat duren.’

Na vaststelling van het Kaderbesluit door de gemeenteraad kan de ontwerpfase van start gaan. Deze start met het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de ontwikkeling, en parallel hieraan een Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte. Vervolgens wordt het plangebied gefaseerd ontwikkeld. De gemeente en ontwikkelaars zullen inwoners, ondernemers en stadspartners ook bij deze ontwikkelingen betrekken

artikel van: https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/energiepark-moet-plek-worden-voor-wonen,-werken-en-recre%C3%ABren

Voorschotense raad neemt voortouw in de controle op warmterotonde

Voorschoten, 12 mei 2021, 16:57 uur door Lieuwe van Slooten

De gemeenteraad van Voorschoten wil meer controle als het gaat over de realisatie van de nieuwe warmteleiding. De fracties vragen unaniem om meer terugkoppeling van het gemeentebestuur en meer duidelijkheid over hun rol als raadsleden. Omdat de warmteleiding met restwarmte uit de Rotterdamse haven een project is van de Leidse regio, delen ze deze oproep ook met de andere gemeenten.

Nog deze maand valt er in de Voorschotense gemeenteraad een besluit over het project WarmtelinQ. Vanuit Rotterdam komt er een leiding te lopen via Voorschoten naar Leiden. Daarin wordt in eerste instantie warmte vervoerd die ze in Rotterdam over hebben. Later zou de leiding ook gebruikt kunnen worden voor andere vormen van warmte. Om de komst mogelijk te maken stellen de gemeenten in de Leidse regio gezamenlijk zo’n twee miljoen euro beschikbaar.

In Voorschoten zijn de politieke partijen al lange tijd erg sceptisch over de komst van de warmteleiding. Zo kwam de gemeenteraad al in verzet tegen de afnamegaranties, want ‘het moest betaalbaar blijven’ en was niet iedereen direct te spreken over het investeringskrediet. Die afnamegaranties kwamen er niet, maar het investeringskrediet wel. Naar inwonersaantal is de bijdrage per gemeente vastgesteld. Voorschoten betaalt 184.843 euro.

Voortouw
Nu het besluit voorligt wil de Voorschotense gemeenteraad de teugels aantrekken door te vragen om meer controle. “We verzoeken om periodieke terugkoppeling van het gemeentebestuur”, zegt CDA-raadslid Cees Bremmer. Hij wil zo meer duidelijkheid krijgen over de rol van de raad in dit proces. Het amendement is door alle politieke fracties ondertekend.

De oproep van Voorschoten is verspreid naar de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Katwijk. Ook zij beslissen binnenkort over de komst van de warmteleiding. Of ze het amendement steunen moet nog blijken. Het laat wel zien dat Voorschoten het voortouw wil nemen in dit regionale dossier.

artikel van: https://sleutelstad.nl/2021/05/12/voorschotense-raad-neemt-voortouw-in-de-controle-op-warmterotonde/

LEAD-plannen blijven hetzelfde, ondanks 182 zienswijzen

Leiden, 12 mei 2021, 17:35 uur door Lieuwe van Slooten

Aan de plannen voor de drie woontorens langs de Willem de Zwijgerlaan is bijna niks veranderd. Bewoners maakten massaal bezwaar en dienden maar liefst 182 zienswijzen in tegen het project LEAD. Hoewel de gemeente kleine details overneemt, komt het de bewoners op hun belangrijkste punten van kritiek niet tegemoet. Onder meer de hoogte en het aantal parkeerplaatsen blijft hetzelfde.

De ingediende zienswijzen en beantwoording daarvan beslaan maar liefst 665 pagina’s. Veel bezwaren gaan over de hoogte van de torens: ‘LEAD domineert het uitzicht’, ‘het is te hoog en te massaal’ en ‘het past niet binnen de hoogbouwvisie’. Andere bezwaren gaan over de gevolgen voor de verkeerssituatie op de Willem de Zwijgerlaan of over de parkeerdruk in de buurt.

Achter de overgrote meerderheid van de punten staat het woordje ‘geen’. Dat wil zeggen dat de gemeente wel de verplichte reactie geeft, maar er verder niets verandert in de plannen. Bouwwethouder Fleur Spijker (D66) bevestigt dat ze niks gaat veranderen aan de hoogte en de parkeerdruk. Nu de zienswijzen zijn beantwoord gaat het bestemmingsplan naar de gemeenteraad. Als die er in de komende maanden mee instemt, kan er in principe worden begonnen met de bouw. In principe, omdat ook de weg naar de rechter nog open ligt.

309 vragen
Het project LEAD gaat om drie fikse torens van 115, 85 en 65 meter hoog die goed zijn voor 580 woningen. Het zou in een keer het hoogste punt van Leiden worden. Onder de torens komt een parkeergarage met 347 plekken en er komen 1.700 plekken voor fietsen.

Het project is niet onomstreden. Via inspraakrondes en een referendum probeerden bewoners de plannen te veranderen. Het referendum kwam er niet en ook de inspraakrondes leverde weinig op. Toen het bestemmingsplan ter inzage lag probeerden bewoners opnieuw hun bezwaren te uiten. Het zorgde voor 182 zienswijzen, waarvan een enkele 143 pagina’s en 309 vragen besloeg.

artikel van https://sleutelstad.nl/2021/05/12/lead-plannen-blijven-hetzelfde-ondanks-182-zienswijzen/

Start uitvoering project Brahmslaan

Op maandag 22 maart is het project Brahmslaan echt van start gegaan met de sloop van de gymzaal aan Brahmslaan 80.  Ontwikkelaar Sustay realiseert op deze locatie in opdracht van Ons Doel 25 duurzame sociale huurappartementen.  

Het gebouw bevat 2 studio’s van 29 m2 en 23 appartementen van 50 m2 voor 1 en 2-persoons huishoudens.   De woningen zijn ook geschikt voor ouderen en mindervaliden. De brede galerijen en de aanwezigheid van een lift zorgen voor een gemakkelijke toegang tot de woning.

De appartementen worden duurzaam gebouwd. De constructie is van hout. Voordelen hiervan zijn:

* snellere bouwtijd  

* het gebouw is lichter dan beton

* de bouw heeft een positieve CO2 balans

* milieuvriendelijke manier van bouwen.

De woningen worden voorzien van zonnepanelen. Niet alleen de bouw is dus duurzaam, ook wonen in een van de appartementen draagt bij aan duurzaam leven. Ons Doel levert hiermee een belangrijke bijdrage aan duurzame vernieuwing in deze wijk.   

De bouw start in juni van dit jaar. De geplande oplevering is in het eerste kwartaal van 2022. Houd de website van Ons Doel in de gaten voor meer nieuws over dit project en de start van de verhuur!

Tijdens de bouw is Sustay verantwoordelijk voor de uitvoering. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Robin via robinsustaynl.

https://www.onsdoel.nl/over-ons/nieuws-publicaties/laatste-nieuws/nieuwsbericht/start-uitvoering-project-brahmslaan

Vrijwel zeker geen woningbouw langs water Kaasmarkt

Leiden, 28 april 2021, 15:41 uur door Chris de Waard

De Kaasmarkt wordt mogelijk een groen binnenstadspark aan het water. De melden de wethouders Spijker (D66) en North (GroenLinks) vandaag in een gezamenlijke toelichting op het voorstel dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Of eigenlijk voorstellen. Het college legt de raad namelijk twee opties voor. Eén met de bouw van herenhuizen langs het water en eentje zonder extra bebouwing. “GroenLinks kiest voor geen kadewoningen”, zegt raadslid Ivo van Spronsen. “D66 neigt ook naar geen bebouwing”, laat raadslid Sander van Diepen van die partij weten. De derde collegepartij, de PvdA, houdt vooralsnog wel vast aan de bouw van de kadewoningen. Dat meldt duoraadslid Arjen Liemburg

Hoe het nieuwe plein er precies uit gaat zien wordt nader uitgewerkt als de raad een keuze heeft gemaakt. Bij de herinrichting van de Kaasmarkt verdwijnt in elk geval het gros van de parkeerplaatsen. Er blijven er maximaal 25 over. Het gaat daarbij onder meer om enkele plekken voor invaliden en ook voor elektrische (deel)auto’s. Ook voor de eigenaren van garageboxen die uitkomen op het plein blijft het mogelijk om hun auto’s daar in te parkeren. Het plein moet sowieso behoorlijk groen worden. Een motie van die strekking werd eerder al door de Leidse gemeenteraad aangenomen. Dus ook als er kadewoningen er wel komen.

Op de hoeken van het plein worden de komende jaren wel bouwplannen gerealiseerd. Het gaat daarbij om een fikse opknapbeurt van de Kaasmarktschool. De huidige gebruikers, veelal kunstenaars, onderzoeken momenteel of ze die herontwikkeling zelf ter hand kunnen nemen. Voor de hoek met de Middelweg worden plannen gemaakt voor woningen achter de hoge gemetselde muur en bij de Koppenhinksteeg is architect Hans Bakker van Atrium Vastgoed nog in gesprek met de gemeente over de appartementen die hij daar wil bouwen.

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2021/04/28/vrijwel-zeker-geen-woningbouw-langs-water-kaasmarkt/

Problemen nieuwe huurwoningen Leidse Schans aan de kaak gesteld

Leiden, 1 mei 2021, 12:12 uur door Lieuwe van Slooten

“Junks slapen in het trappenhuis, rioolwater komt omhoog, afval blijft liggen.” De splinternieuwe appartementen van studentencampus YOURS op de Leidse Schans zijn pas net opgeleverd, maar er spelen nu al meerdere problemen. Volgens de VVD lijkt het erop dat ze ‘te snel uit de grond zijn gestampt’. “Zeker bij de nieuwe trots van Leiden is dit zorgelijk”, zegt raadslid Maarten de Crom.

De partij heeft gesproken met meerdere mensen die er pas net wonen. “Doordat de buitendeuren niet goed dicht gaan slapen er junks in het trappenhuis”, zegt duo-raadslid Maaike van Vliet. Dat is niet het enige. “In de benedenwoningen komt het rioolwater omhoog, is het laminaat kapot en zijn er veel vlekken op de muur. Daarnaast is de afvalvoorziening niet op orde.”

Hand
De studentencampus YOURS staat in de Lammenschansdriehoek waar de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Bedrijven trekken er weg waardoor er een echte nieuwe woonwijk ontstaat. Dat blijkt nog niet helemaal goed te gaan. Zo heerst er in de studentenflat aan het Omegaplantsoen onvrede over de hoge verwarmingskosten. Deze kosten lopen soms zo op, dat studenten er liever voor kiezen om de verwarming uit te laten.

Over de warmtekosten stelt D66 vragen aan het stadsbestuur en over problemen bij nieuwe appartementen van YOURS heeft de VVD vragen gesteld. De politiek wil er zo scherp op zijn dat het bebouwen van de nieuwe woonwijk zorgvuldig gebeurt. “Kwantiteit moet niet boven kwaliteit gaan”, zegt De Crom. Wethouder Fleur Spijker erkent de opstartproblemen en laat uitzoeken wat er precies aan de hand is.

Leidse Schans

Leiden verstrekt startersleningen voor aankoop eerste woning

Leidenaars die hun eerste woning willen kopen kunnen daarvoor binnenkort een starterslening krijgen bij de gemeente. Tenminste, als de gemeenteraad ermee akkoord gaat.

Met deze regeling wil het college de positie van de koopstarter in Leiden versterken. Hierom werd eerder verzocht door de VVD en de SP.  Raadsleden Verbree en De Crom (VVD) en Kersten (PS) dienden hiervoor de motie  ‘Start me up: aan de slag met een starterslening’ in.

30.000 euro
Het stadsbestuur stelt maximaal een lening van 30.000 euro beschikbaar om mensen te helpen bij de koop van hun eerste woning waarvoor zij de financiering zonder starterslening niet rondkrijgen.

De gemeente stelt een aantal voorwaarden aan deze lening.  Zo moet de aanvrager de afgelopen tien jaar minimaal drie jaar in Leiden ingeschreven zijn of in Leiden werken, en is een van de aanvragers niet ouder dan 35. Ook wordt er een maximum gesteld aan de koopsom. Die mag niet hoger zijn dan de norm die de Nationale Hypotheek Garantie hanteert. De NHG-norm bedraagt momenteel 325.000 euro.

Burgemeester en wethouders willen de komende anderhalf jaar in totaal 2,6 miljoen reserveren voor deze startersleningen. Als de gemeenteraad met de startersleningen instemt, wordt een verordening opgesteld. De starterslening kan na vaststelling van deze verordening ingaan.

artikel via https://sleutelstad.nl/2021/05/02/leiden-verstrekt-startersleningen-voor-aankoop-eerste-woning/

Steeds meer woningen in Leiden gekocht door investeerders

Het aantal woningen in Leiden dat door investeerders is gekocht is het afgelopen jaar gestegen met 10.3 procent. Uit gegevens van mediapartner Omroep West en het Kadaster blijkt dat meer dan een kwart (26,7 procent) van de in 2020 verkochte woningen, naar investeerders ging. In totaal zijn dat 532 woningen.

Deze trend is al een aantal jaar gaande en zet nog altijd door. Ook in buurgemeenten worden steeds meer woningen door investeerders gekocht in plaats van door mensen die zelf in het huis gaan wonen. Met name in Oegstgeest nam het een vlucht. Daar werden in 2020 ten opzichte van 2019 13,4 procent meer huizen verkocht aan investeerders. In totaal zijn dat 134 huizen, 23,6 procent van de totale verkoop.

In Voorschoten gingen er 40 woningen naar investeerders. Dat is 11,2 procent van de totale verkoop in 2020. En in Leiderdorp bedroeg dat 36 woningen. 8 procent van de totale verkoop. In beide gemeenten was dit ten opzichte van het jaar ervoor een stijging van 1 procent. Alleen over de gemeente Zoeterwoude  kon het kadaster geen betrouwbare cijfers verstrekken omdat in 2020 minder dan 10 huizen zijn aangekocht door investeerders.

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2021/05/02/steeds-meer-woningen-in-leiden-gekocht-door-investeerders/

Zo moet het nieuwe stationsgebied in Leiden eruit gaan zien

LEIDEN – Meer groen en nieuwe bestrating: zo moet het nieuwe stationsgebied van Leiden er in de toekomst uit gaan zien, zo blijkt uit de gebiedsvisie van de gemeente. Het stationsgebied moet een ‘ontmoetingsplek’ worden waar duurzame mobiliteit, klimaatadaptie en biodiversiteit centraal staan. De gebiedsvisie vervangt het stedenbouwkundigplan uit 2012.

De nieuwe gebiedsvisie is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zo beaamt de gemeente. Sinds eind 2019 is de gemeente met die partijen in gesprek geweest. ‘Het stationsgebied is een plek waar veel samenkomt: wonen, werken, reizen en verblijven. Het is de plek waar we als college aan de slag moeten en willen om klaar te zijn voor de toekomst’, zegt wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking, Ruimte en Wonen). 

‘We hebben een flinke woningbouwopgave, het aantal reizigers groeit en de werkgelegenheid op het Leiden Bio Science Park groeit ook. De gebiedsvisie is het resultaat van een mooi proces dat we de afgelopen anderhalf jaar met de stad hebben doorlopen’, aldus Spijker.

verder lezen kan op https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/zo-moet-het-nieuwe-stationsgebied-in-leiden-eruit-gaan-zien

Gemeenten gaan samen investeren in warmterotonde

7 april 2021, 18:17 uur door Cor van der Velden

Zes gemeenten in de Leidse regio gaan samenwerken aan een nieuw duurzaam warmtenet. Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk willen samen twee miljoen euro ter beschikking stellen voor de warmterotonde met restwarmte uit de haven van Rotterdam. Bijna de helft van dat geld komt uit Leiden.

“Het plan is duurzaam, haalbaar en betaalbaar”, licht Fleur Spijker, Leids wethouder van Duurzame Verstedelijking, het plan toe. Volgens het plan komt er een grote pijpleiding, de zogenaamde ‘warmterotonde’, uit de Rotterdamse haven via Den Haag naar de regio Leiden.

Omdat dat veel geld kost, werd er eerder nog gemeld dat gemeentes van tevoren een bepaalde warmte-afname moesten garanderen. Die voorwaarde is inmiddels van de baan, en de gemeenten gaan nu samen twee miljoen euro investeren om de infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe pijpleiding. Spijker legt uit waarom dat nodig is. “Wij laten met deze investering zien dat we ons graag aansluiten op de warmte uit Rotterdam. Dat geeft de Gasunie, die de pijpleiding moet leggen, het vertrouwen dat het project voor hen rendabel wordt.”

Onzekerheid
Er is nog geen garantie dat de pijp er echt gaat komen. “We hebben de intentie uitgesproken dat het gaat gebeuren”, zegt Spijker hoopvol. “Ik ga ervan uit dat het doorgaat, maar het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam moeten er nog over besluiten. Er is dus nog geen zekerheid.” Mocht het niet doorgaan, dan is er nog niks verloren, meent Spijker. “We moeten sowieso investeren in een duurzamer warmtenet.”

Deze zomer moet concreet worden hoe de beschikbare twee miljoen euro wordt uitgegeven. Ook wordt er verkend of het nut heeft om een regionaal investeringsfonds op te richten. Spijker legt uit: “Dat kan financiële zekerheid aan het plan geven. Maar we moeten nog uitzoeken of investeerders bereid zijn om geld in te leggen, en of dat ook echt de gewenste zekerheid oplevert.” Op de vraag wanneer het hele project af moet zijn, kon de wethouder nog niet precies antwoord geven. “Als alles meezit, kan de pijp in 2026 in de grond liggen. Maar er zitten dus nog een aantal onzekerheden in dit proces.”

lees het stuk ook op: https://sleutelstad.nl/2021/04/07/gemeenten-gaan-samen-investeren-in-warmterotonde/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=sleutelstad-nieuwsbrief