Steeds meer woningen in Leiden gekocht door investeerders

Het aantal woningen in Leiden dat door investeerders is gekocht is het afgelopen jaar gestegen met 10.3 procent. Uit gegevens van mediapartner Omroep West en het Kadaster blijkt dat meer dan een kwart (26,7 procent) van de in 2020 verkochte woningen, naar investeerders ging. In totaal zijn dat 532 woningen.

Deze trend is al een aantal jaar gaande en zet nog altijd door. Ook in buurgemeenten worden steeds meer woningen door investeerders gekocht in plaats van door mensen die zelf in het huis gaan wonen. Met name in Oegstgeest nam het een vlucht. Daar werden in 2020 ten opzichte van 2019 13,4 procent meer huizen verkocht aan investeerders. In totaal zijn dat 134 huizen, 23,6 procent van de totale verkoop.

In Voorschoten gingen er 40 woningen naar investeerders. Dat is 11,2 procent van de totale verkoop in 2020. En in Leiderdorp bedroeg dat 36 woningen. 8 procent van de totale verkoop. In beide gemeenten was dit ten opzichte van het jaar ervoor een stijging van 1 procent. Alleen over de gemeente Zoeterwoude  kon het kadaster geen betrouwbare cijfers verstrekken omdat in 2020 minder dan 10 huizen zijn aangekocht door investeerders.

verder lezen kan op: https://sleutelstad.nl/2021/05/02/steeds-meer-woningen-in-leiden-gekocht-door-investeerders/