Welkom op de website van HuurdersOrganisatie Ons Doel, kortgezegd HOOD


Algemene Leden Vergadering op 23 november 19.15 – 21.00 (inloop vanaf 19.00)

De ALV wordt dit jaar gecombineerd met een thema avond. Het thema van deze avond is ”Hoe werkt de huurverhoging?”. De uitnodiging, de agenda en de stukken volgen later.

Aanmelden kan via info@hood-leiden.nl


Stukken ALV

Hieronder vindt u de stukken voor de aankomende ALV.

HOOD zoekt jou!

HOOD is de huurdersorganisatie van Ons Doel. Ons Doel is een kleine corporatie met een bijzondere kijk op de sociale woningbouw en met hart voor haar huurders. Dat betekent dat er oog en oor is voor de huurders en dat er ruimte is voor initiatieven van huurders. HOOD, de organisatie die opkomt voor de belangen van de huurders van Ons Doel is daarbij een belangrijke (gespreks)partner voor Ons Doel!

HOOD heeft een goede verstandhouding met Ons Doel. Er zijn korte lijntjes en een informele manier van overleggen. HOOD werkt vooral  SAMEN met Ons Doel. Dit betekent niet dat er nooit discussie of verschil van mening is, maar wel dat er altijd ruimte is om hierover in gesprek te gaan.

HOOD is nu op zoek naar huurders die actief willen meehelpen of meedenken over een onderwerp en huurders die bestuurslid van HOOD willen worden.

Wie zoeken we? Heel veel verschillende mensen:
– Belangenbehartigers die graag willen verbinden, mensen die in verbinding staan met de huurders in de wijk of buurt
– Mensen met interesse in alles wat met het huren van een woning te maken heeft
– Mensen die het leuk vinden om samen met de Ons Doel te werken aan projecten en werkgroepen of een nog op te richten “denktank” (Bijvoorbeeld aan onderwerpen als verduurzaming, leefbaarheid en huurbeleid enz.)
– Mensen die het leuk vinden om het contact met onze huurders te leggen door middel van een bijdrage voor sociale media, nieuwsbrieven en het magazine
– Mensen met ideeën en een frisse blik
– Mensen met doorzettingsvermogen (veranderingen kosten vaak veel tijd)
– Mensen die graag zelf iets willen bijleren, die zichzelf verder willen ontwikkelen of graag kennis willen overdragen aan anderen

Wat kunnen we je bieden?
– Een boeiende en uitdagende taak met informatie over actuele zaken en ontwikkelingen op het gebied van wonen.
– Inspirerend overleg met Leidse organisaties (andere corporaties en hun huurdersbelangen-verenigingen en de gemeente Leiden)
– Een mogelijkheid tot het volgen van cursussen en jezelf verder te ontwikkelen
– Een vrijwilligersvergoeding op basis van verrichte werkzaamheden
– Veel sociale contacten en een uitgebreid netwerk van verschillende betrokken partijen en belanghebbenden

Heb je interesse?
Neem dan contact op met Michel Ebbens (voorzitter van HOOD) via 06 29 51 05 07 of Marlies Bodewus (ondersteuner HOOD) via 06 51 05 88 14  of mail aan voorzitter@HOOD-leiden.nl  of meld je hieronder aan!


HOOD krijgt een nieuw jasje!

HOOD krijgt een nieuw logo. Op dit moment hebben we drie concept logo’s laten opmaken. We zijn benieuwd welk logo onze huurders het meest aanspreekt. Welke spreekt jou aan? Je vindt de logo’s in het pdf hieronder.


Wat doet HOOD?

HOOD behartigt sinds 1995 de belangen van alle huurders van Woningstichting Ons Doel. Dat zijn dus de bewoners van de 2450 woningen die Ons Doel in Leiden beheert. HOOD is een vereniging en heeft op dit moment ongeveer 700 leden. Dat is een mooi aantal, maar nieuwe leden zijn altijd welkom. Als u huurder bent van Ons Doel en de huurdersorganisatie een goed hart toedraagt dan kunt u zich via deze website als lid opgeven.

Met twintig jaar ervaring staat HOOD voor tal van nieuwe uitdagingen. De volkshuisvesting in Nederland is in beweging en het hele stelsel van wet- en regelgeving op het gebied van wonen en huren staat op de helling. In Leiden en haar regio worden de regels van de woningtoewijzing veranderd. In Leiden zelf zijn verschillende wijken aangewezen als herstructureringsgebieden. Dat wil zeggen dat er gesloopt en gebouwd zal worden, maar ook dat er wordt ingegrepen in de infrastructuur, de woonomgeving en op het gebied van voorzieningen.

HOOD stelt zich ten doel te bevorderen, dat bewoners die met al die veranderingen te maken krijgen daar zo goed mogelijk bij betrokken worden. En betrokkenheid is wat anders dan geïnformeerd worden. Nee, het gaat volgens HOOD over beïnvloeden, meepraten en meebeslissen. Om dat voor elkaar te krijgen zorgt HOOD dat zij goed op de hoogte is van allerlei ontwikkelingen die spelen op landelijke, regionale en plaatselijke ontwikkelingen en natuurlijk ook wat zich afspeelt in de wijken.

HOOD kan dat niet alleen en werkt daarom samen met allerlei partners in de volkshuisvesting. De belangrijkste partners zijn natuurlijk de bewonerscommissies, die op het niveau van complexen en wijken waar Ons Doel bezit heeft, actief zijn. Ook Ons Doel is een belangrijke partner, want als je iets voor huurders wilt bereiken moet je natuurlijk de samenwerking met de verhuurder zoeken. In Leiden en regio werkt HOOD ook intensief samen met de bewonersorganisaties van andere corporaties. Andere gesprekspartners zijn de Gemeente Leiden en op landelijk niveau de Nederlandse Woonbond.

Ja, HOOD kan het dus niet alleen en heeft uw steun hard nodig. Als lid, daar hadden we het al over, maar ook uw ideëen en uw vragen zijn belangrijk. Als u een voorstel heeft of als u iets dwars zit over uw woning, uw wijk of het brede terrein van de volkshuisvesting, laat het ons dan weten. Dat kan via deze website, maar natuurlijk ook via de post of de telefoon. En natuurlijk heeft HOOD u nodig als vrijwilliger. Vrijwilliger voor een bewonerscommissie bij u in de buurt, vrijwilliger voor de vele werkgroepen die voor HOOD actief zijn en vrijwilliger voor het bestuur van HOOD. Laat u niet afschrikken door het woord vrijwilliger, want bij HOOD bent u de baas over uw eigen tijd. Als u aangeeft wat uw interesse heeft en welke tijd u beschikbaar heeft, dan zoeken wij daar de juiste activiteit bij.

HOOD staat voor hoeden; dat is beschermen en behartigen. Maar HOOD staat ook voor de uitgestoken hand die graag de uwe wil schudden. HOOD hoopt dat deze website u meer informatie geeft over uw positie als huurder van Ons Doel en inwoner van Leiden. Maak gebruik van de website en kom met uw vragen of spui uw kritiek via info@hood-leiden.nl.

Het HOOD-bestuur bestaat uit:
De heer Michel Ebbens (voorzitter)

HOOD behartigt huurdersbelangen samen met u.
Wilt u contact met HOOD? Klik dan hier.
Als u meer wil weten over Ons Doel? Klik dan hier


Hier vindt de documenten voor onze aankomende ALV:


Hieronder kunt u nog een aantal andere handige documenten downloaden. Mist u er één? Laat het dan even weten via communicatie@hood-leiden.nl

Nuttige links