Wat doet HOOD ?

De Volkshuisvesting is nu al zo’n twintig jaar heftig in beweging. Woningcorporaties zijn van gesubsidieerde uitvoerders van het overheidsbeleid veranderd in zelfstandige ondernemingen die hun eigen broek moeten ophouden. De corporaties hebben wel allerlei maatschappelijke taken, zoals het beschikbaar houden van voldoende betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen, het bijdragen aan leefbare wijken en het deelnemen aan stadsvernieuwing. Omdat de overheid niet meer subsidieert, is ook haar controlerende taak afgenomen. Deze taak is gedeeltelijk overgedragen aan de huurdersorganisaties van de corporaties. Bij Woningstichting Ons Doel vervult HOOD die taak.

Om die taak goed te kunnen uitvoeren hebben HOOD en Ons Doel een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is geregeld dat Ons Doel de huurdersorganisatie regelmatig van informatie voorziet, haar betrekt bij beleidsontwikkeling en op een aantal belangrijke onderwerpen om advies vraagt. HOOD op haar beurt moet de huurders van Ons Doel in de gelegenheid stellen om lid van de vereniging te kunnen worden en regelmatig contact met die leden onderhouden.

HOOD zet zich onder andere in voor

• een redelijke huurverhoging
• de kwaliteit van de dienstverlening van Ons Doel
• de kwaliteit van de woning (staat van onderhoud)
• het opzetten en adviseren van bewonerscommissies
• de rol en invloed van huurders bij sloop en verkoop van woningen
• adviseren van bewonersorganisaties bij het ontwikkelen van een wijkvisie

Bewonerscommissies

In een aantal complexen van Ons Doel zijn bewonerscommissies actief. Deze commissies vervullen een belangrijke rol voor huurders. Zo zijn zij het eerste aanspreekpunt voor klachten en problemen. Overleggen doen bewonerscommissies zelfstandig met Ons Doel.

Wilt u deelnemen in een bewonerscommissie in uw complex neem dan contact op met HOOD. Zij kunnen u aangeven wie de contactpersoon is voor de commissie. Mocht er nog geen commissie in uw complex actief zijn dan kunt er één oprichten. Hiervoor kunt contact met HOOD opnemen voor eventuele ondersteuning.

Bij HOOD zijn de volgende bewonerscommissies bekend:

  • Bewonerscommissie Rodes
  • Bewonerscommissie Suriname-/Antillenstraat e.o.
  • Bewonerscommissie Ons Gebouw – contact: bchetgebouw@gmail.com
  • Bewonerscommissie Nieuw Groenhoven
  • Bewonerscommissie Pioenhof e.o. – contact: bcpioenhofeo@live.nl
  • Bewonerscommissie Boshuizerkade Nieuwbouw